Overslaan en naar de inhoud gaan
Minister Van Nieuwenhuizen
Minister Van Nieuwenhuizen. Archieffoto

Minister pleit voor kleine binnenvaart in Europa

Minister Van Nieuwenhuizen heeft zich tijdens de Europese ministerraad van transport hard gemaakt voor de kleinere en oudere binnenvaartschepen.

Tijdens de Europese ministerraad van transport,  die bestaat uit de ministers van transport van de lidstaten van de EU, kwam het onderwerp ‘technische eisen in relatie tot het kleine schip’ aan de orde. Van Nieuwenhuizen wees erop dat kleinere binnenvaartschepen niet of met moeite kunnen voldoen aan de CCR-eisen rondom bijvoorbeeld emissies en daardoor dreigen te verdwijnen. “Bestaande, kleinere schepen, kunnen niet aan die eisen voldoen. De schippers kunnen die investeringen niet betalen. En als deze kleinere schepen verdwijnen, kunnen de kleinere vaarwegen in Nederland én in Europa niet meer worden bevaren en dreigt er een omgekeerde modal shift”, betoogde zij. “Het zou zonde zijn als we deze schepen zouden verliezen”. Ze pleitte voor een zogeheten hardheidsclausule, waarbij er coulance zal zijn met de regels voor de kleinere, oudere schepen.

Eurocommissaris Adina-Ioana Valean gaf aan sympathie te hebben voor het pleidooi van de minister, maar verwees toch vooral door naar de lidstaten van CCR. “Dit kan geen individuele beslissing zijn, alle leden van de CCR moeten hierover worden geraadpleegd en het hierover eens zijn”. Zij pleitte er verder wel voor om de eisen te handhaven, onder meer om zo te werken aan minder vervuilende schepen, de verbetering van de veiligheid en leefomstandigheden aan boord en te zorgen voor een zogeheten ‘level playing field’ binnen de binnenvaart.

De Algemeene Schippers Vereeniging, pleitbezorger voor de kleinere schepen reageert: “Hiermee wordt het vooroordeel bevestigd dat oud(er) gelijk zou staan aan vuil(er). Het is ons gelukt de Tweede Kamer te overtuigen dat dit veelal berust op foute aannames en vooroordelen, we hopen dat onze minister de kans krijgt deze misverstanden uit de weg te ruimen”.

leaderboard