Overslaan en naar de inhoud gaan
Ligplaatsen Maashaven

Miljoenen investeringen in infrastructuur van waterwegen en kunstwerken

Alle rijksligplaatsen voor de binnenplaats krijgen een walstroomvoorziening, er komt een stimuleringsregeling van 40 miljoen euro voor vervoerders en verladers en er wordt geïnvesteerd in bruggen en sluizen op de vaarweg Lemmer-Delfzijl en in Groningen.

Daarover heeft de overheid afspraken gemaakt in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Het geld is bedoeld om wegen, vaarwegen en het spoor in goede conditie te houden en te verbeteren. Minister van Nieuwenhuizen: “Ik ben blij dat we met alle regio’s in het land betekenisvolle stappen hebben gezet om veel regionale knelpunten aan te pakken. Nederland moet goed bereikbaar blijven of het nou via de weg, het spoor of het water is”.

Walstroom

Met de regeling komt er genoeg geld beschikbaar om alle vijfhonderd resterende rijksligplaatsen uit te rusten met walstroomvoorzieningen. Daarmee wil de overheid zorgen voor minder geluidsoverlast en een schoner alternatief voor diesel. Ook de aanleg van kademuren zal worden gestimuleerd met een bijdrage van tien miljoen euro voor regionale initiatiefnemers.

Stimuleringsregels

Een van de onderdelen van het plan is om vervoer over water aantrekkelijker te maken en zo transport van weg naar water te verplaatsen. Daarom is er 40 miljoen euro vrijgekomen voor een stimuleringsregeling voor vervoerders en verladers. Het geld is bedoeld om initiatieven te ondersteunen voor bundeling en verplaatsing van vracht van de weg naar de binnenvaart en het opzetten van frequente bargelijndiensten. Daarmee wordt volgens de minister een belangrijke stap gezet om dagelijks minstens duizend vrachtwagens van de weg te halen.

Bruggen en sluizen

Het ministerie investeert daarnaast nog 118 miljoen euro om de industriële bediening van sluizen en bruggen op de gehele vaarweg Lemmer-Delfzijl te vervangen. De Paddepoelsterbrug in Groningen zal een vaste brug worden: daarvoor zal het rijk 8,6 miljoen euro bijdragen.

Riviermanagement en laagwater

Behalve in concrete kunstwerken en systemen, wordt er ook breder geïnvesteerd: om te zorgen dat de rivieren veilig, bevaarbaar en met voldoende schoon en gezond water blijven, investeert de minister 100 miljoen euro in integraal riviermanagement. Dit moet er onder andere voor zorgen dat rivieren ook in perioden van droogte goed bevaarbaar blijven. 

leaderboard