Overslaan en naar de inhoud gaan
infrastructuur
Voldoende rust- en ligplaatsen voor de schippers: ook beter voor het milieu.
Extra investeringen aangekondigd in Miljoenennota

Meer onderhoud aan infrastructuur eerder uitgevoerd

De komende jaren trekken minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven versneld 1,9 miljard euro uit voor het onderhoud en vervangen van wegen, spoor, vaarwegen en dijken. Beheer en onderhoud van de hele infrastructuur krijgt in de Miljoenennota 2021 een extra impuls.

Minister Van Nieuwenhuizen stelt ruim een half miljard versneld beschikbaar om eerder dan gepland onderhoud uit te voeren aan de rijks-infrastructuur. Dit bedrag komt bovenop de extra 265 miljoen die zij eerder al heeft uitgetrokken voor achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en sluizen die kort na de oorlog zijn gebouwd en hard toe zijn aan een opknapbeurt. Rijkswaterstaat is hierover al in gesprek met de bouwsector.

Van Nieuwenhuizen: “Door waar het kan onderhoud versneld uit te voeren, willen we oponthoud bij bruggen en sluizen zoveel mogelijk voorkomen.” Het gaat hierbij onder meer om het uitbaggeren van grote rivieren zoals de Nederrijn-Lek, Bovenrijn-Waal en de Twentekanalen dat sneller dan gepland plaatsvindt.

Verladers

Verladersorganisatie evofenedex verwelkomt de versnelde financiële injectie van bijna twee miljard in het onderhoud van de hoofdinfrastructuur. “Met deze vervroegde investering laat het kabinet zien de kwaliteit van onze infrastructuur serieus te nemen”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.

Zorgen zijn er om de vertraging van vele infrastructuurprojecten door de stikstofproblematiek. Zo loopt in Overijssel ook de capaciteitsuitbreiding voor ligplaatsen van binnenvaartschepen op de IJssel vertraging op. De extra lig- en rustplaatsen moeten er komen om uitstoot te verminderen, door schippers minder ver naar een beschikbare ligplaats te laten varen en sneller en veilig aan de walstroom te kunnen liggen.  

leaderboard