Overslaan en naar de inhoud gaan
volkerak
De enorme Volkeraksluizen verdienen toch snel verdere capaciteitsuitbreiding. Foto Rijkswaterstaat
Partijen COV teleurgesteld in rijksbegroting

‘Veel meer investeren in vaarwegen’

De partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) – binnenvaart, verladers en waterbouwers – reageren teleurgesteld op de nieuwe rijksbegroting en roepen het nieuwe kabinet op zo snel mogelijk extra budget vrij te maken om de achterstanden in onderhoud aan vaarwegen weg te werken.

De partijen stellen in een gezamenlijke verklaring dat het goederenvervoer over de vaarwegen tot 2040 met 18 tot 34 procent zal groeien ten opzichte van 2014: “Vervoer over water heeft veel te bieden. Het draagt positief bij aan het terugdringen van CO2 uitstoot en het verminderen van files. Dat mag niet door de slechte staat van de infrastructuur worden belemmerd. Willen we Nederland in beweging houden, zal er meer geïnvesteerd moeten worden in vaarwegen.” Als concrete zorgpunten worden genoemd: de te kort schietende capaciteit van de Kreekrak- en Volkeraksluizen en de kwetsbare enkele schutkolk van sluis Grave in de Maas.

Achterstallig onderhoud

In de praktijk is er sprake van breed achterstallig onderhoud. Opnieuw uit de verklaring: “De scheepvaart wordt geconfronteerd met een constante stroom van storingen bij veel Nederlandse sluizen, met ongewenste stremmingen als gevolg. De bereikbaarheid van het achterland en de daarin gelegen havens is niet altijd gegarandeerd. Tot 2025 heeft de Algemene Rekenkamer een jaarlijks tekort vastgesteld van 400 miljoen euro op het budget voor onderhoud aan vaarwegen. Voor de zichtjaren 2022 en 2023 zijn de budgetten weliswaar iets verhoogd, maar voor de jaren daarna zijn de beoogde middelen absoluut ontoereikend. De beslissing over de budgetten voor na 2023 wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.”

leaderboard