Overslaan en naar de inhoud gaan
staatje
Algemene Rekenkamer bevestigt beeld forse toename stremmingen

‘Meer geld nodig voor onderhoud bruggen en sluizen’

Door gebrek aan onderhoud aan bruggen en sluizen neemt het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet fors toe, zo bevestigt de Algemene Rekenkamer vandaag. “De onderhoudsachterstand is urgenter dan het beeld dat uit de jaarverslagen van de minister van Infrastructuur en Waterstaat naar voren komt”, zegt collegelid Francine Giskes.

De Algemene Rekenkamer constateert dat er de komende drie jaar 400 miljoen euro extra nodig is om de 'boeggolf' aan uitgesteld en achterstallig onderhoud weg te werken. Een aanzienlijk deel van de bruggen en sluizen in Nederland dateert van de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw of zelfs eerder. Ze naderen het einde van hun levensduur. De kans op storingen neemt hierdoor toe. Schippers krijgen vaker te maken met wachttijden of moeten omvaren. Terwijl het goederenvervoer over water juist van belang is om de verkeersdrukte op het wegennet te verminderen.

Storingen

Het aantal stremmingen door storingen en ongepland onderhoud op het hoofdvaarwegennet is fors toegenomen. In 2018 waren er al 527 ongeplande stremmingen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat 26 objecten in de periode januari 2017 - juni 2018 meer dan drie dagen geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest. In twee jaar tijd is de niet-beschikbaarheid door storingen en ongepland onderhoud verviervoudigd. De Algemene Rekenkamer heeft vier objecten nader onderzocht.

Doorgeschoven

Rijkswaterstaat heeft een overzicht van het uitgesteld en achterstallig onderhoud. Hieruit blijkt echter niet welk deel een bewuste keuze van de minister is - want volgens de minister nog niet nodig of efficiënter om te combineren met andere maatregelen - en welk deel doorgeschoven wordt vanwege gebrek aan geld of capaciteit. Geen van de 26 sluizen en bruggen die geheel of gedeeltelijk afgesloten zijn geweest, werd door Rijkswaterstaat aangemerkt als achterstallig onderhoud.

Vertroebeld

De Algemene Rekenkamer constateert verder dat het zicht op de onderhoudsstaat van sluizen en bruggen wordt vertroebeld door de verschillende definities die de minister gebruikt. Wanneer door uitstel van onderhoud de veiligheid in het geding is, merkt de minister van IenW dit aan als achterstallig onderhoud. Door bijvoorbeeld het afsluiten van een brug voor zwaar vrachtverkeer of het instellen van een snelheidsbeperking, kan de onveiligheid worden weggenomen. Het object wordt dan ook niet meer opgenomen in het overzicht van achterstallig onderhoud. De conclusie van de Rekenkamer: "Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van de urgentie".

leaderboard