Overslaan en naar de inhoud gaan
Rotterdam

Meer containers tussen Rotterdam en Zuidwest-Duitsland mogelijk

De haven van Rotterdam kan het marktaandeel in Zuidwest-Duitsland tot wel 23 procent vergroten als er meer spoorverbindingen komen én er meer gebruik wordt gemaakt van de binnenvaart. Dat blijkt uit onderzoek van de Technische Universiteit Darmstadt in samenwerking met de Rotterdamse haven en Contargo.

Beslissingscriteria
Het onderzoek was gericht op beslissingscriteria en marktpotentieel binnen het containertransport tussen de deelstaten Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz en de ‘North Range’-havens. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder dertig expeditiebedrijven, rederijen en verladers uit de drie deelstaten. Hierin werd naar hun keuzegedrag met betrekking tot havens en transportmodaliteiten gevraagd. Dit is gecombineerd met een simulatiemodel dat de actuele marktaandelen evenals het theoretische en daadwerkelijke marktpotentieel berekende.

Betrouwbaarheid achterlandverbinding
De uitkomsten van de enquête laten zien dat de digitalisering in de transportafwikkeling langzaam maar zeker voet aan de grond krijgt en daarmee ook een steeds grotere invloed uitoefent op de processen en het nemen van beslissingen. Daarnaast is bevestigd dat de betrouwbaarheid van verbindingen met het achterland steeds meer de centrale concurrentiefactor wordt bij het kiezen van een haven.

Voorkeur voor haven
Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld meer dan twintig procent nog via wegtransport vervoerd wordt. Bij rederijen is de binding met een specifieke zeehaven, onder meer vanwege logistieke opslag of terminalparticipatie, sterk ontwikkeld, maar verladers geven de voorkeur aan westelijke havens, terwijl expeditiebedrijven liever de Duitse zeehavens kiezen. Daarbij zijn onder meer het prestatievermogen en de kosten van de havens belangrijk, terwijl voor verladers de betrouwbaarheid van de verbindingen met het achterland juist weer belangrijk zijn.

Toename marktaandeel
Uit de simulaties bleek dat als het draait om de transportkosten en –duur, een verschuiving naar de binnenvaart en het treinverkeer via de westelijke havens verwacht mag worden. Ook wanneer in de simulatie wordt gekeken naar de uitgebreide beslissingslogica ter vaststelling van het daadwerkelijke marktpotentieel, is er een verschuiving van de modal shift te zien ten gunste van de binnenvaart en het spoor.

Samenwerking
De onderzoekers adviseren om gegevensuitwisseling te stimuleren tussen alle betrokkenen, om zo zogeheten ‘eilandoplossingen’ te voorkomen en daarmee overkoepelende processen systematisch te verbeteren.

 

leaderboard