Overslaan en naar de inhoud gaan
Het begint allemaal met een gedegen kennismaking op een binnenvaartschip.
Het begint allemaal met een gedegen kennismaking op een binnenvaartschip. Foto BLN-Schuttevaer

Maritieme vmbo-leergang in Zwijndrecht

Vmbo-leerlingen kunnen het nieuwe schooljaar in Zwijndrecht een maritieme opleiding gaan volgen. De gemeente, onderwijsinstelling LOKET Zwijndrechtse Waard en brancheorganisatie Koninklijke BLN Schuttevaer beloven alles in het werk te stellen om een ‘maritieme leergang’ op het lokale vmbo te starten.


Met ingang van het schooljaar 2019/2020 kunnen de LOKET-leerlingen kiezen voor een samengesteld pakket aan keuzevakken dat helemaal gericht is op werken in de binnenvaartsector. Op vrijdag 7 december ondertekenden wethouder Jansen (Economie/ Binnenvaart), onderwijswethouder Jolanda de Witte, Esther van Beelen, directeur van LOKET, en Co Abercrombie, directeur Koninklijke BLN-Schuttevaer, hiervoor een intentieverklaring. 


De binnenvaartsector is voor Zwijndrecht van groot belang, zo melden de initiatiefnemers. Zo wordt Zwijndrecht wel de ‘grootste binnenvaartgemeente van Nederland’ genoemd. Er is veel werk te vinden in de binnenvaart en dat biedt nieuwe kansen voor de plaatselijke jongeren. Vmbo-leerlingen die een opleiding voor de binnenvaart willen doen, kunnen dus vanaf volgend jaar terecht in hun eigen Zwijndrecht.


Thuishaven
Wethouder Tycho Jansen: "Zwijndrecht is de thuishaven van de binnenvaart en we zien dat de binnenvaart zeker als werkgever heel veel prachtige kansen biedt. Deze maritieme leergang is niet alleen voor Zwijndrecht, maar voor de hele regio belangrijk". Collega-wethouder De Witte: "We willen voortdurend de match tussen het bedrijfsleven – en dan met name de binnenvaart – en het onderwijs verbeteren. Door in te zetten op deze maritieme leergang maken we daar ook concreet werk van".


Doorstroming
Het LOKET biedt een programma, gericht op kennismaken met de binnenvaart. Hierdoor kunnen leerlingen beter voorbereid doorstromen naar het mbo voor de vakopleidingen voor deze sector in Dordrecht en Rotterdam. Zwijndrecht is de eerste gemeente en LOKET de eerste vmbo-school in Nederland waar dit mogelijk wordt.
LOKET is eerder betrokken geweest bij het vormgeven van het keuzevak ‘verbrandingsmotoren’ voor het schoolprofiel Mobiliteit en Transport. Hiermee werden al de eerste stappen gezet richting de maritieme sector. De nieuwe leergang maritiem krijgt ook raakvlakken met het profiel Produceren Installeren en Energie (PIE). Beide profielen trekken in deze leergang gezamenlijk op.


Kennismaken
Er wordt een programma opgesteld, waarbij leerlingen via excursies en stages kunnen kennismaken met het leven en werken aan boord. Hierbij zal LOKET de lessen verzorgen, samen met gastdocenten uit de binnenvaartsector. BLN-Schuttevaer zet zich in om haar leden enthousiast te maken voor het geven van gastlessen en voor het mogelijk maken van bedrijfsbezoeken en stages bij binnenvaartbedrijven. Bij de opzet van het lesprogramma verlenen zowel BLN als het Rotterdamse STC ondersteuning.
 

Tags

leaderboard