Overslaan en naar de inhoud gaan
Maritieme Monitor

Maritieme sector groeit opnieuw in 2018

De omzet van de maritieme sector groeide in 2018 met 3,4 procent ten opzichte van 2017. . Het is het tweede jaar op rij dat er sprake is van groei sinds dat in 2016 stagneerde. Ook de werkgelegenheid steeg in 2018 licht met 1,3 procent.

Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2019

In 2018 is naar schatting ruim 359 miljoen ton aan goederen over Nederlandse binnenwateren vervoerd: een afname van 1,7 procent ten opzichte van 2017. Ruim een derde is binnenlands vervoer en heeft een Nederlandse begin- en eindbestemming de rest gaat naar andere landen.

Stijging in waarde

De omzet, toegevoegde waarde en export laten wel een plus zien afgelopen jaar. De toegevoegde waarde van de sector is door de fors hogere tarieven vanwege de lage waterstanden wel met meer dan 300 miljoen euro gestegen: bijna 30 procent hoger dan in 2017.

Havens

Vooral de distributiefunctie richting het Europese achterland draagt bij aan de omzet van de havens. Het record van meer dan 600 miljoen goederen dat via de Nederlandse havens werd vervoerd, zorgde voor een omzet van 18 miljard euro voor de op- en overslag van de havensector. Dit is een forse toename ten opzichte van 2017 toen de omzet nog 16.7 miljard euro bedroeg.

Werkgelegenheid

Het aantal werknemers in de binnenvaart is ook licht gestegen: er zijn nu 8225 personen werkzaam in de binnenvaart. Kapitein-eigenaren en hun partner worden niet als werknemer meegenomen, omdat zij door het CBS als ondernemer worden gezien.

De Nederlandse havens zijn goed voor de meeste banen in maritiem Nederland. Inclusief de indirecte werkgelegenheid leverde de havensector aan 82.000 mensen werk in 2018. Deze cijfers gaan enkel over de op- en overslag, bijvoorbeeld niet over de toeleverende industrie in de havens. In totaal werkten 276.877 mensen in de maritieme sector, waarvan 167.181 in de sector zelf, en de rest aan de sector toelevert. Dit is 3 procent van de werkgelegenheid in Nederland.

Schepen

In 2018 voeren er 4989 binnenvaartschepen onder Nederlandse vlag op de Nederlandse wateren. Dat aantal is nog steeds dalend: in 2011 bestond de vloot uit ruim 5500 schepen. Dat komt deels door schaalvergroting: vanaf 2008 zijn er 630 kleinere schepen uit de vaart genomen en zijn er 330 grotere schepen bijgekomen. Het grootste deel van de vloot (48 procent) bestaat uit motorvrachtschepen. Duwbakken maken 22 procent van de vloot uit, en daarnaast zijn er nog 794 tankschepen en 710 overige binnenschepen. Volgens de Maritieme Monitor is overcapaciteit in de sector een afnemend probleem, maar nog niet geheel opgelost.

Maritieme monitor

 De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys met CBS. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.

leaderboard