Overslaan en naar de inhoud gaan
Alle ondertekenaars intentieverklaring.

Maritieme opleiders in Nederland gaan nauw samenwerken

Alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo en hbo – hebben vrijdag 16 november een intentieverklaring getekend voor een intensieve samenwerking en afstemming tussen de onderwijsinstellingen. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van een aantrekkelijke en duurzame opleidingsinfrastructuur voor de maritieme sector.

 

De samenwerking heeft de volgende doelstellingen:

  • instroombevordering op vmbo, mbo en hbo, ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en aansluiting tussen opleidingsniveaus;
  • onderwijsontwikkeling en - vernieuwing, ontwikkeling van examinering, het doen van onderzoek en inzet op Leven Lang Ontwikkelen;
  • professionalisering van docenten en aantrekken van nieuwe docenten;
  • gezamenlijk optrekken in de samenwerking met overige partners zoals overheden en bedrijfsleven;
  • gezamenlijk de doelmatigheid van het maritiem onderwijs monitoren, kansen verkennen en expertise delen met een focus op kwaliteit en instandhouding van een duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur.
 

leaderboard