Overslaan en naar de inhoud gaan
waal
Scheepvaart met laagwater op de Waal. RWS

‘Maatregelen tegen watertekort werken goed’

Nederland moet beter op zowel droogte als wateroverlast voorbereid zijn, zo stelt minister Van Nieuwenhuizen (IenW) in haar antwoord op schriftelijke vragen van D66-Tweede Kamerlid Matthijs Sienot. Volgens haar werken de huidige maatregelen tegen de watertekorten goed. Een gedetailleerd verslag hierover in het Deltaprogramma 2019 verschijnt met Prinsjesdag.

“De inzet afgelopen weken van de kleinschalige wateraanvoervoorzieningen in West-Nederland en slim watermanagement van sluizen en stuwen in heel Nederland laat zien dat de maatregelen uit het Deltaprogramma goed werken”, schrijft de minister. Meer opslag van zoetwater is een van de oplossingsrichtingen waar naar wordt gekeken: “Met het peilbesluit IJsselmeer van juni 2018 heb ik onze grootste zoetwaterbuffer vergroot. Ook op kleinere schaal, tot op het niveau van de individuele agrariërs, kijken Rijk en regio waar extra waterreserves (ook in de bodem) nodig en haalbaar zijn. Samen met de watergebruikers, zoals landbouw, natuur, scheepvaart en drinkwater, wordt dit nader uitgewerkt”.

leaderboard