Overslaan en naar de inhoud gaan
cardissa
LNG-bunkerschip Cardissa van Shell bedient een klant. Foto havenbedrijf Rotterdam

LNG-bunkering 'booming' in Rotterdamse haven

Het belang van LNG – liquified natural gas oftewel vloeibaar aardgas – als bunkerbrandstof in de Rotterdamse haven is vorig jaar aanzienlijk toegenomen. De overslag nam toe van 1.500 naar 9.500 ton. In 2016 was dat nog slechts 100 ton.

LNG bunkeren is in Rotterdam tegenwoordig ‘business as usual’ geworden. Naast Titan LNG hebben inmiddels ook Shell en Anthony Veder zich aangemeld als LNG-bunkeraars op het Rotterdamse havenwater. Het Havenbedrijf verwacht binnen vijf jaar tien aanbieders en een aanzienlijke verdere stijging van het bunkeren van LNG.

Daarentegen is de verkoop van bunkerolie – conventionele brandstof voor de zeescheepvaart – in 2018 In de Rotterdamse haven teruggelopen van 9,9 miljoen naar 9,5 miljoen kuub. De daling is bijna geheel toe te schrijven aan de daling in de verkoop van zware stookolie van 8,3 miljoen naar 7,9 miljoen kuub.

Volgens Havenbedrijf Rotterdam heeft de daling van het volume in de grootste bunkerhaven van Europa te maken met schaalvergroting en het gebruik van modernere schepen in de containervaart. Leveranties aan containerschepen omvatten ongeveer 70 procent van de totale Rotterdamse bunkermarkt.

Timetobunker-app

De introductie van de app ‘Timetobunker’ is succesvol verlopen, zo meldt het Havenbedrijf. Dat startte vorige zomer een proef met bunkeraars VT Group, Unibarge, Titan LNG, FTS Hoftrans en Transnational Blenders voor het digitaal aanmelden van bunkers via deze daarvoor speciaal ontwikkelde applicatie. De app is inmiddels live en andere bunkerleveranciers kunnen hiervan nu ook gebruik maken.

In de haven van Rotterdam zijn bunkeraars verplicht om voor aanvang van elke bunkering een melding door te geven aan de havenautoriteit. Dit ging tot nu toe via de marifoon. Jaarlijks worden zo’n 20.000 bunkeringen uitgevoerd. Door de meldingen online te doen, worden deze processen grotendeels geautomatiseerd, waardoor efficiënter gewerkt kan worden. De applicatie biedt de mogelijkheid om de melding met dezelfde handeling aan zowel het Havenbedrijf als de Douane (optioneel) te verzenden.

Laagzwavelig

De Rotterdamse raffinaderijen en opslagterminals van olieproducten bereiden zich inmiddels voor op het leveren en opslaan van de zogenoemde VLSFO (very low sulphur fuel oil) dat de (door IMO) vereiste 0,5 procent aan zwavel bevat. Half februari kwam het signaal uit de markt dat de eerste VLSFO-bunkers in Rotterdam zijn geleverd.

leaderboard