Overslaan en naar de inhoud gaan
Cijfers binnenvaart Wallonië.

Lichte daling voor goederenvervoer binnenvaart in Wallonië

Het goederenvervoer over het binnenvaartnet in Wallonië heeft vorig jaar met 41,54 miljoen ton het record van 2017, dat 42,14 miljoen ton bedroeg, nipt niet gehaald. De cijfers geven wel aan dat er een zekere continuïteit zit in de vervoersprestatie in het Franstalige deel van België. Het resultaat van 2018, dat 1,43 procent lager ligt dan het jaar ervoor, betekent toch het op een na beste van de afgelopen vijf jaar.

JAN SCHILS

Volgens de publieke Waalse dienst Mobiliteit en Infrastructuur was er in 2018 sprake van een grotere verscheidenheid aan vervoerde goederen met een aanzienlijke toename van producten met een hoge toegevoegde waarde zoals landbouw- en metallurgische producten en, zoals bijna overal elders in België op de binnenwateren en in havens, containers.

Het jaar begon goed voor de binnenvaart in Wallonië, maar door de extreme droogte in de tweede helft van het jaar in heel Noord-Europa daalde het goederenvervoer, ook al bleef het Waalse waterwegennet in deze periode over het algemeen operationeel. In andere Noord-Europese landen - en meer bepaald in het stroomgebied van de Rijn - was dat niet het geval en daalde het vervoer over de binnenwateren naar deze landen en ook naar Oost-Europa.

Herstel

De Waalse binnenvaart heeft de afgelopen jaren flinke klappen moeten incasseren door de sluiting van de staalfabrieken in Luik en omgeving, die een belangrijke verbruiker waren van vaste brandstoffen en ertsen. Momenteel is er sprake van een licht herstel. Dit werd vorig jaar nog eens bevestigd door de toegenomen verscheidenheid aan over het water vervoerde goederen. Het gaat vooral om goederen met een hoge toegevoegde waarde, zoals de categorie ‘diversen’, die met 12,78 procent is gegroeid. Binnen deze categorie is het aantal TEU sterk gestegen. Zo werd in 2018 in Wallonië meer dan 116.000 TEU overgeslagen, een stijging met 19,9 procent ten opzichte van 2017. Landbouwproducten (+7,55 procent) en metallurgische producten (+5,61 procent) zijn de andere soorten goederen waarvan het vervoer is toegenomen ten opzichte van 2017.

Wallonië beschikt over 451 kilometer waterwegen voor het vervoer van goederen. Volgens de dienst Mobiliteit en Infrastructuur betekent dat een onmiskenbare logistieke troef, omdat “het Waalse bevaarbare netwerk, gelegen op een Europees kruispunt, het mogelijk maakt om de belangrijkste zeehavens van Noord-Europa te bereiken en toegang te krijgen tot de bevaarbare netwerken van Frankrijk, Nederland, Duitsland en Oost-Europa”. In 2018 was de doorvoer goed voor een derde van het verkeer op het Waalse waterwegennet.

 

leaderboard