Overslaan en naar de inhoud gaan
domm
Dominic Schrijer volgt 1 februari 2019 Roland Kortenhorst op als voorzitter van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

Leden Koninklijke BLN-Schutevaer akkoord met voorstel nieuwe voorzitter

De leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben vrijdag 16 november tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) ingestemd met het voorstel van het Algemeen Bestuur om Dominic Schrijer aan te stellen als nieuwe voorzitter van de binnenvaartbranchevereniging.

 

Een overgrote meerderheid van de circa 200 aanwezigen steunde het voorstel en bracht een positieve stem uit. Schrijer neemt vanaf 1 februari 2019 officieel de voorzittershamer ter hand. Naast de kandidatuur van Schrijer kwamen ook de plannen en begroting voor volgend jaar en de verkenning van een intensievere vorm van samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) aan de orde.

 

Schrijer reageerde enthousiast op de positieve stemmingsuitkomst. “Ik kijk er enorm naar uit om mijn kennis en netwerk in te zetten om het belang van de binnenvaart te dienen en samen met het bestuur de successen van BLN verder uit te bouwen”, sprak hij direct nadat vicevoorzitter Jan van Belzen de stemmingsuitslag officieel bekend maakte. De aanwezige stemgerechtigde leden brachten hun stem uit op basis van een korte film waarin Schrijer gevolgd werd langs een aantal van zijn ‘succesprojecten’. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb roemde Schrijer in deze visuele bijdrage om zijn visie en lef om buiten de gebaande paden te treden. Daarnaast werd hij geprezen door collega’s van de Duurzaamheidsfabriek en Vitaal Pendrecht om zijn enthousiasme, betrokkenheid en bestuurlijke ervaring.

 

College Tour

Na de bekendmaking van de stemmingsuitslag schoof de toekomstige voorzitter aan bij presentator Krijn Schuurman om de aanwezigen in het programmaonderdeel ‘College Tour’ een beeld te geven van zijn ervaring en ambities. Hij werd hier geflankeerd door directeur Co Abercrombie. Tijdens een informeel gesprek leerden de aanwezigen beiden beter kennen aan de hand van hun agenda van de afgelopen week en op basis van verschillende gespreksonderwerpen in de thema’s mens, sector en bestuur. De zaal bleek positief verrast door deze werkvorm, getuige de aangename interactie die ontstond.

 

Samenwerking CBRB

Het Algemeen bestuur van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft toestemming gegeven voor het verkennen van een uitbreiding  van de bestaande samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart. Dit werd tijdens de ALV medegedeeld. De huidige constructieve samenwerking op onder meer nautisch technische dossiers, bemanningsregelingen en milieuvraagstukken, zowel op nationaal niveau als binnen het Europese IWT platform, zijn voor het bestuur aanleiding om te onderzoeken hoe toekomstige samenwerking geïntensiveerd zou kunnen worden. Het bestuur van BLN-Schuttevaer is van mening dat de vraagstukken op  het gebied van klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie en mobiliteit vragen om een duidelijke visie en een sterke sectorvertegenwoordiging bij de positionering van de binnenvaart in het logistieke, politieke en maatschappelijke veld. 

 

De invulling en de vormen van samenwerking maken deel uit van de verkenningen. De verwachting is dat er in de eerste helft van 2019 meer duidelijkheid is. De uitkomsten van de verkenningen en de voorstellen voor samenwerking zullen daarna aan de leden van BLN-Schuttevaer en het CBRB worden voorgelegd.

 

 

leaderboard