Overslaan en naar de inhoud gaan
LAAGWATERR
PZI

Laagwater met de dag nieuwswaardiger

Weinig regen en hoge temperaturen zorgen ook dit jaar weer voor opwinding onder boeren en buitenlui. Nog niet bij schippers.

Mensen zien brede zand- en kiezelstranden langs de Rijn. Of dat de scheepvaart over de rivier geen problemen oplevert, wilde de Duitse pers dan ook weten en klopte aan bij het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB). In een persverklaring laat het BDB uitdrukkelijk weten dat alle vracht over de Duitse waterwegen gewoon zijn bestemming bereikt:  “Laagwater is normaal voor de zomermaanden. De vracht wordt over meerdere schepen verdeeld, of de datum wordt verschoven”.

JUDITH STALPERS

Het waterpeil van de Duitse rivieren is inderdaad laag, maar heeft nog lang niet zijn historische dieptepunt bereikt. Op de Elbe bij Magdeburg was dat in 1934 met 48 centimeter het geval. Het peil ligt daar nu bij 68 centimeter. Ook in Koblenz aan de Rijn ligt de pegel 40 centimeter boven het kritische niveau van 1,68 meter, laat Bernhard Meßmer, leider van het Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen, weten.

Weliswaar varen op bijna alle Duitse wateren de schepen nu minder vol om zo minder diep te steken. Daar staat tegenover dat er meer schepen onderweg zijn om de volumes op de plaats van bestemming te krijgen. De laagwaterbeperkingen treffen met name de vrij stromende rivieren als de Donau, Elbe, Oder en de Boven- en Middenrijn regio's. Gestuwde rivieren als de Main en de Moezel, en het kanalennetwerk hebben nauwelijks last van de lagere waterstanden.

De haven Koblenz noteert trouwens niet eens minder vrachtoverslag vergeleken met andere waterstanden. Er leggen meer schepen aan, die inderdaad ieder voor zich minder vracht brengen of halen. Expediteur Frankenbach uit Mainz bevestigt deze trend: ook bij de grootste containertransporteur aan de Middenrijn worden minder containers per schip vervoerd, maar zijn er nu meer schepen onder contract.

Inschatten

Bij hoogwater leggen de Duitse waterautoriteiten vanaf een vastgelegd niveau een vaarverbod op. Een officieel verbod bestaat er echter niet bij extreme laagwaterstanden. Iedere schipper moet zelf inschatten of hij of zij met de lading nog veilig door de vaargeulen komt. Het BDB verwijst daarom naar de ELWIS-website van het Wasser- und Schifffartsverwaltung (WSV) waar de waterstanden van de relevante locaties drie maal per dag worden aangepast.

De diepgang van een schip verschilt immers enorm van het type schip en de lading. De meeste schippers vangen inkomsten uit kleinere volumes op met een laagwatertoeslag. Bij de meeste contracten zit een dergelijke clausule er standaard in, beweert Roberto Spranzi, vice-voorzitter van het BDB.

Tot nu toe ondervinden de passagier- en sportsectoren op het water nog geen belemmeringen. Er moeten her en der wel steigers dieper worden gelegd, zodat de schepen zonder schade aan kunnen leggen.

Knelpunten

Of alles ook zo onproblematisch blijft als het BDB beweert, hangt natuurlijk van het weer af. De eerste knelpunten kondigen zich al aan. Het typische probleemgebied is tussen Straubing en Vilshofen op de Donau. Dit stuk dicht geslibde vaargeul zal voorlopig ook bij laagwater hoofdpijn blijven geven, want het lukt de betrokken partijen niet om een overeenstemming te bereiken over een uitdiepingsplan.

Anders ligt het bij het stuk vaargeul in de Middenrijn dat uitgebaggerd moet worden om langer met volgeladen schepen te kunnen varen. Het Duitse ministerie van verkeer heeft dat project hoog op zijn prioriteitenlijst staan. Ook bij het Elbe-gebied zit er schot in de plannen voor het verantwoord uitbaggeren van de vaargeul.

leaderboard