Overslaan en naar de inhoud gaan

Koninklijke BLN-Schuttevaer sluit zich graag aan bij Transitiecoalitie

Meerdere bedrijven en organisaties hebben vorige week gezamenlijk de Transitiecoalitie opgericht. Koninklijke BLN-Schuttevaer herkent zich sterk in dit initiatief en geeft dan ook graag gehoor aan de oproep om aan te sluiten.

De betrokken organisaties willen dat Nederland ondubbelzinnig een versnelling aanbrengt in haar acties om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te verwezenlijken. Zo wil de organisatie onder andere komen tot een klimaatwet, een minister voor economie, klimaat en energie aanstellen, een onafhankelijke klimaatautoriteit in het leven roepen en tenslotte een nationale klimaatinvesteringsbank oprichten, die moet helpen investeringen te realiseren. De Transitiecoalitie doet een krachtige oproep aan andere bedrijven en organisaties zich aan te sluiten bij het initiatief.

Vergroeningsagenda

Vanuit exact dezelfde doelstellingen als de transitiecoalitie presenteerde BLN-Schuttevaer eerder dit jaar haar vergroeningsagenda. Met de daarin beschreven plannen kan voor de gehele Nederlandse binnenvaartvloot een CO2-reductie van bijna 50 procent gerealiseerd worden. BLN-Schuttevaer is blij dat zij lang niet alleen staat in de wil om de daad bij het woord te voegen wanneer het over klimaat en energietransitie gaat.
Voorzitter Roland Kortenhorst: “Het is verstandig als er een minister voor klimaat komt, en ook een klimaatwet. Als binnenvaart kunnen we heel veel betekenen voor CO2-armer vervoer. Nu al is vervoer over water twee keer zo CO2-arm dan bijvoorbeeld wegvervoer. We kunnen hier veel betekenen. Als er wettelijke kaders komen waarbij je uitstoot daadwerkelijk meegewogen gaat worden in de vervoerskeuze, dan komen we automatisch midden in beeld. Dat is goed voor het klimaat, en helpt ook nog eens files dramatisch te verminderen”.

leaderboard