Overslaan en naar de inhoud gaan
Kleine drogeladingschip verliest snel terrein
Stagiair op spits in winterse omstandigheden. Archieffoto ELV

Kleine drogeladingschip verdwijnt snel

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) bevestigt het beeld van een gestage afname van het aantal drogeladingschepen in ons land. Hoewel dit scheeptype een belangrijke rol blijft spelen in het toekomstig duurzaam vervoer, neemt de actieve vloot de afgelopen jaren sterk af - wel met bijna een derde deel.

Ook de vervoersprestatie daalde, zo constateren de KiM-onderzoekers Martijn van der Horst, Dirk Hoogervorst en Jan Francke in hun rapport 'Het kleine drogeladingschip op de radar' van 6 februari jongstleden. Daarentegen steeg de beladingsgraad en het aantal reizen. De overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen groeide de afgelopen jaren sneller dan de totale overslag langs vaarwegen. Voor het toekomstig duurzaam transport verwachten vele organisaties dat de kleine drogeladingvaart daarom een belangrijke rol blijft spelen.

Uit analyses door het ministeriële instituut van Rijkswaterstaat-data blijkt dat kleine drogeladingschepen 72 procent vertegenwoordigen van de geregistreerde drogeladingvloot onder Nederlandse vlag (5.389 in totaal). De kleine schepen nemen 40 procent van de totale ladingcapaciteit van de Nederlandse drogeladingvloot voor hun rekening.

De actieve kleine drogeladingvloot daalde tussen 2007 tot en met 2018 echter met ongeveer een derde deel (31,5 procent). Ook de vervoersprestatie nam af. Tussen 2014 en 2018 daalde deze met 3,2 procent, terwijl die van de drogeladingvaart als geheel groeide met 7,6 procent. Maar de kleine drogeladingschepen die varen, worden goed benut. De gemiddelde beladingsgraad is hoger dan die van alle drogeladingschepen.

Het aantal reizen nam toe met gemiddeld 3,6 procent tussen 2014 en 2018. Ook het gemiddeld vervoerd gewicht en de gemiddelde afgelegde afstand per reis verbeterde licht. Een andere positieve ontwikkeling is de overslag in binnenhavens langs kleine vaarwegen. Data van het CBS laten zien dat de overslag tussen 2011 en 2018 groeide met 13,2 procent. De totale overslag langs alle vaarwegen groeide met 7,5 procent.

Marktafbakening

De kleine, droge ladingvaart wordt op verschillende manieren afgebakend en heeft invloed op hoe men de sector beoordeelt. Het lijkt tevens een belangrijke reden waarom de beeldvorming erover uiteenloopt. Het KiM bakent de kleine drogeladingvaart af op schepen met een maximale lengte van 85 meter en een maximaal laadvermogen van 1.500 ton.

Naarmate de marktafbakening van de kleine drogeladingvaart smaller is, wordt het beeld over de actieve vloot, het aantal reizen én de vervoersprestatie negatiever. Rond het gemiddeld vervoerd gewicht, de gemiddelde afgelegde afstand, de beladingsgraad en de overslag langs kleine vaarwegen laat een smallere afbakening een positiever beeld zien.

index

leaderboard