Overslaan en naar de inhoud gaan
Haven Stein
Vlakbij Haven Stein. Archieffoto (Wikipedia - Tibor)

Julianakanaal bij Haven Stein breder en dieper

Rijkswaterstaat is op 2 december gestart met de werkzaamheden om het Julianakanaal bij de haven Stein in Urmond te verbreden en te verdiepen.

De aannemer is eind november al begonnen met het inrichten van het werkterrein. Het werk wordt in twee vakken van ieder 200 meter lang uitgevoerd. Aanvankelijk zou de aannemer starten met het zuidelijke werkvak, maar door de vondst van een beverhol is de volgorde aangepast en wordt gestart met het noordelijke werkvak.

Eerst wordt er met behulp van damwanden een bouwkuip in het Julianakanaal gemaakt. Na het droogpompen van deze bouwkuip kan de bodem worden ontgraven, waarna de aannemer een nieuwe bodembescherming aanbrengt. Daarna wordt de kuip weer gevuld en kunnen de damwanden worden verwijderd. Als het eerste gedeelte helemaal gereed is, volgt het tweede vak. Tijdens de werkzaamheden wordt de scheepvaart in het kanaal extra begeleid. Naar verwachting is het project eind juni 2020 klaar.

Het verruimen van het Julianakanaal is een onderdeel van het project Maasroute. Dit project heeft als doel het geschikt maken van de Maasroute voor grotere binnenvaartschepen. Vanaf 2024 kunnen schepen van 190 meter lang, 11,4 meter breed en met een diepgang van max.3,5 meter over de Maas en het Julianakanaal van en naar België en Duitsland varen.

 

 

leaderboard