Overslaan en naar de inhoud gaan
kaartje
Illustratie Rijkswaterstaat

Ingreep voor betere bevaarbaarheid van de Waal

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat neemt maatregelen om de bevaarbaarheid van de Waal bij Nijmegen te verbeteren. Binnenvaartschepen hebben door erosie van de bodem en droogte last van de ondiepe rivierbodem bij een lage waterstand in de rivier. De minister trekt in totaal 7,7 miljoen euro uit voor aanpassing van het bodemprofiel.

Bij een lage waterstand in de rivier hebben schepen last van de beperkte vaardiepte van de Waal. Het knelpunt wordt gevormd door een harde laag op de bodem van de rivier. Door de bodem van deze harde laag af te vlakken, verdwijnen de hobbels en verbetert de bevaarbaarheid.

Verder komt er een geleidelijke overgang van de harde laag naar de zandige rivierbodem. Dit maakt de overgang van diep naar ondiep vaarwater minder abrupt, waardoor de kans kleiner is dat binnenvaartschepen contact maken met de harde laag en beschadigd raken.

leaderboard