Overslaan en naar de inhoud gaan
werk
provincie Noord-Holland

Ingreep in projectleiding om bouwstop Leeghwaterbrug Alkmaar op te heffen

De provincie Noord-Holland treft maatregelen om de bouwstop voor de Leeghwaterbrug (N242)/ Noordhollandsch Kanaal) bij Alkmaar op te heffen, die op 15 mei werd afgekondigd. In de afgelopen weken voerde de provincie daartoe diverse gesprekken met de verantwoordelijke aannemer.

Deze gesprekken leidden tot de conclusie dat ingrijpen door de provincie in de projectorganisatie van de aannemer nodig is, zodat de bouwstop op korte termijn volledig kan worden opgeheven. Het zou van het grootste belang zijn dat het werk snel wordt hervat, om uitloop van de uitvoeringsperiode (en hinder) te voorkomen.

De bouwstop van de provinciale Leeghwaterbrug was het gevolg van het niet voldoen aan een aantal vergunningsvereisten op het vlak van de veiligheid. De provincie achtte het noodzakelijk om in te grijpen, vanwege de duur van de bouwstop en de mogelijke gevolgen daarvan.

Na het overleg tussen de provincie en aannemer voert de aannemer diverse maatregelen door. Zo nemen twee gespecialiseerde provinciemedewerkers voortaan deel aan de voorbereiding van het werk. Daarnaast wordt de projectorganisatie bij de aannemer uitgebreid, projectleiding vervangen en gelden er herziene procedures en werkwijzen.

In gebreke

Begin juli 2018 stelde de provincie de aannemer formeel in gebreke. De aannemer werd daarbij gesommeerd een goed herstelplan, inclusief planning, aan te leveren. Die ingebrekestelling blijft gehandhaafd, zodat de provincie (juridische) actie kan ondernemen, als dat alsnog nodig mocht blijken.

Op dit moment gaat de provincie er echter vanuit dat de genomen maatregelen volstaan om de werkzaamheden volgens eerder gemaakte afspraken te realiseren en af te ronden. De provincie hecht groot belang aan een veilige en planningsconforme uitvoering van het werk door de opdrachtnemer, zodat (vaar-)weggebruikers en omgeving niet te maken krijgen met meer overlast dan voorzien.

leaderboard