Overslaan en naar de inhoud gaan
kaartje varend ontgassen
Op alle rode stukken geldt het verbod nu al.

Digitale kaart voor varend ontgassen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een digitale kaart ontwikkeld voor varend ontgassen. Tankerschippers kunnen met deze kaar inzoomen op hun vaarweg, om precies te zien waar het ontgassen (van meestal benzeenhoudende restladingdampen) al dan niet is toegestaan. Varend ontgassen belast zowel de omwonenden langs de vaarwegen, de bemanningen van de schepen als het milieu.

De digitale kaart biedt onder meer inzicht in de dichtbevolkte gebieden langs de hoofdvaarwegen (Geoservices Rijkswaterstaat, augustus 2019) in Nederland, waar het ontgassen nu al is verboden is. Hiervoor zijn onder meer kaarten van de bevolkingsdichtheid gebruikt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (Vierkantstatistieken, 2017). Ook in de nabijheid van havens en bediende waterwerken - zoals bruggen, stuwen en sluizen - is het ontluchten van de gastanks aan boord verboden. Dit najaar komen er geregeld controles.

CDNI-verdrag

Omdat er nu nog steeds te weinig alternatieve ontgassingsinstallaties in havens en (mobiel) op het water voorhanden zijn, kan er geen snel algemeen verbod op de aloude ontgassingspraktijk van chemietankers worden afgekondigd. Een verbod op het varend ontgassen van benzine bestaat overigens al sinds 2006. Pas wanneer alle Rijnoeverstaten een wijziging van het CDNI-verdrag hebben geratificeerd, wordt er naar verwachting in 2023 een landelijk en meteen Europees dekkend verbod op varend ontgassen van kracht.

leaderboard