Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoog tijd voor uniforme binnenhavengeldstructuur’
Onderzoeker Koen de Korte (links) en begeleidend haveneconoom Bart Kuipers.
Havenvereniging en brancheorganisaties trekken samen op

‘Hoogste tijd voor uniforme binnenhavengeldstructuur’

Het is in Nederland hoog tijd voor uniforme grondslagen voor de binnenhavengeld-verordeningen. Dat moet belemmeringen in het logistieke proces en voor de inzet van de binnenvaart wegnemen.

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft, samen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer een eerste stap gezet om deze actie uit te kunnen voeren. Onder begeleiding van de Rotterdamse haveneconoom Bart Kuipers heeft de afstuderende masterstudent Koen de Korte zich de afgelopen maanden gebogen over de bestaande binnenhavengeldstructuur. Doel van het onderzoek is te komen tot een wetenschappelijk onderbouwd model met grondslagen voor het binnenhavengeld.

Het afstudeerproject heeft een aantal knelpunten blootgelegd bij de huidige binnenhavengeld-regelingen. Het onderzoek bevestigt tevens dat de huidige gehanteerde historische grondslag - vaak gebaseerd op het maximale laadvermogen en het weekbriefje - een barrière vormt voor het optimaliseren en het vergroten van de modal split van de binnenvaart. Een ander ongewenst effect is dat verschillende grondslagen in de havengeldverordeningen een belemmering vormen voor het verzamelen van data en het meten van prestaties.

Drie grondslagen

Zowel academische literatuur als de havengebruikers zelf onderschrijven de stelling dat grondslagen gebaseerd op werkelijk verbruik zorgen voor optimale economische groei, meer rechtvaardigheid én vergroening. Met wetenschappelijk argumenten worden nu drie grondslagen voorgesteld: 1 - Tijd: de werkelijke verblijfsduur in een haven; 2 - Kwantiteit: het werkelijk overgeslagen tonnage of aantal containers en 3 - Vergroening: het getrapte kortingssysteem van de Green Awards Foundation.

Uniformering van regelgeving - zoals in een havengeldverordening - biedt voordelen aan zowel de havenbeheerders als de havengebruikers. Naast het bereiken van de eerder gestelde doelen heeft de gewenste uniformering van het binnenhavengeld een extra spin-off effect. Positieve neveneffecten zijn: verlaging van de transactiekosten, faciliteren van de handel, schaalvoordelen en een efficiëntere supply-chain.

leaderboard