Overslaan en naar de inhoud gaan

Haven Heijen onder voorwaarden afgesloten met een mobiele dijk

De scheepvaartsector stelt harde voorwaarden aan een tijdelijke afsluiting van de haven van Heijen langs de Maas, die door het wegvallen van de stuw Grave droog is komen te liggen.

Rijkswaterstaat heeft besloten de jachthaven af te sluiten met een mobiele kering, om de Paesplas erachter gecontroleerd met pompen te kunnen vullen en zo de schade zoveel mogelijk te beperken.
Op dit moment is dat voor de scheepvaart, in relatie tot het vaarverbod, geen probleem. Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft echter de eis neergelegd dat, wanneer het scheepvaartverkeer weer kan worden vrijgegeven, de mobiele kering in Heijen op datzelfde moment weg moet zijn.

Ondiepten

Daarbij heeft de bezorgde brancheorganisatie ook aangegeven dat de kering niet mag leiden tot ondiepten en zand in de vaarweg of vaargeul. De aannemer heeft de opdracht de Maas op te leveren zoals hij hem heeft aangetroffen.

leaderboard