Overslaan en naar de inhoud gaan
Jaarcijfers 2018 Hamburg.

Haven Hamburg verliest terrein aan Rotterdam en Antwerpen

In de haven Hamburg bejubelt men in de jaarcijfers 2018 het toegenomen achterlandtransport per spoor, naar 47 procent van alle aan- en afvoer. Dat de totale overslag voor het tweede jaar achtereen afnam krijgt veel minder aandacht. Trouwens, ook het transport per binnenschip groeide naar een dikke 10 procent.

JUDITH STALPERS

Het Hamburgse Haven Marketing Bureau noemde de resultaten voor 2018 'stabiel'. De totale overslag kromp van 136,5 miljoen ton in 2017 naar 135,1 miljoen ton (minus 1 procent). Dit klinkt niet veel, maar dat het nu het tweede jaar op rij gebeurt, zou in Hamburg toch zorgen moeten baren. Vooral ook omdat de overslag in Rotterdam en Antwerpen wel groeide. Hamburg verliest duidelijk terrein aan Rotterdam en Antwerpen, met name in de containeroverslag.

In de hanzestad verwerkte men 8,73 miljoen teu containereenheden, tegenover 8,82 miljoen het jaar ervoor. De krimp wordt toegeschreven aan minder overslag van lege containers. Het massagoed nam eveneens licht af, met 0,5 miljoen ton naar 44,2 miljoen ton.

De haven van Hamburg toonde zich positief over de milieuvriendelijke ontwikkelingen in het achterlandtransport. “Het is de zeehaven met het grootste aandeel aan spoortransport voor zijn achterlandverbindingen”, aldus het persbericht. In tonnage steeg het aandeel naar 47,1 procent, terwijl het binnenschip 10,1 procent en het wegtransport 42,8 procent van het totaal vervoerden. Hamburg roemde zich verder met de uitstekende treinverbindingen dwars over het Euraziatische continent naar China: “een belangrijke Europese hub op de zijderoute”. Hoewel Hamburg geen cijfers noemde gaat het om geringe volumes, die de verloren volumes van de waterkant niet compenseren.

Het havenmanagement gaf geen prognoses. Hamburg lijdt onder twee moeilijk oplosbare problemen. De haven ligt landinwaarts. Vrachtschepen, met name de grote containerschepen, moeten moeizaam over de Elbe de haven aanvaren. Daarbij zijn ze afhankelijk van het getijde en een vaargeul die niet diep genoeg is voor vol beladen megacontainerschepen. Weliswaar zijn de werkzaamheden voor de uitdieping van de Elbe gestart, de vraag is of Hamburg daarmee weer aantrekkingskracht kan terugwinnen.

Het tweede probleem is een verschuiving van de vaarten in de Oostzee. Hamburg is een typische transferhaven voor schepen naar en van de Oostzeehavens. De reders in die havens zetten hoe langer hoe meer in op krachtigere schepen die direct naar Groot-Brittannië of zelfs naar Zuid-Europa kunnen varen, zonder de stop in Hamburg. Ook wanneer de handelssancties op Rusland zouden worden teruggeschroefd, waardoor minder handel met Rusland wordt bedreven, dan nog is het ook hier de vraag of transport terug naar de Haven van Hamburg komt.

In 2018 nam containertransport met China met 0,7 procent af – eenduidig Hamburgs allergrootste containermarkt. Andere krimpmarkten voor de boxen waren Singapore (-2,2 procent), Rusland (-13,8 procent), Finland (-17,5 procent), Polen (-6,6 procent), maar ook Groot-Brittannië (-22,2 procent) en de Verenigde Staten (-34,1 procent), waarbij het volume van de twee laatstgenoemden heel wat kleiner is. Een positieve ontwikkeling qua containertransport zag Hamburg met Zweden (+11,8 procent) en tal van andere Aziatische landen.

Het grote lichtpunt in de Hamburgse haven is de toeristensector. Het aantal cruiseschepen dat de haven aandeed nam met 10 procent toe naar 212; het aantal passagieren kwam boven de 900.000 uit. Wat deze sector betreft, kijkt Hamburg zeer positief naar de toekomst.

leaderboard