Overslaan en naar de inhoud gaan
het
Beeldmerk van BinnenvaartNet.

Gratis wifi voor de binnenvaart

Met ingang van 1 december komt er voor binnenvaartondernemers in 18 Nederlandse havens gedurende 48 uur gratis wifi beschikbaar. Na aanvraag online is het signaal direct beschikbaar, beveiligd door middel van versleuteling van de draadloze verbinding. Het gaat om een proef tot 1 juli 2019.

Sinds 2013 spant Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) zich in om, met steun uit het Rijksprogramma IDVV, op zoveel mogelijk plaatsen waar binnenvaartondernemers geregeld langer stilliggen wifi-accespoints aan te leggen. Dat is inmiddels gerealiseerd op in totaal 26 locaties, te weten 7 gemeentelijke havens, 4 havenbedrijven en 8 locaties van Rijkswaterstaat (RWS). Hieronder vallen diverse sluiscomplexen en overnachtingshavens.

Dankzij de financiële jaarlijkse bijdragen voor beheer en onderhoud van de havens lijkt het vanaf nu echter mogelijk de service gratis aan te bieden. Bij wijze van proef zal BND dit het komende half jaar uitproberen. Na die periode volgt een evaluatie hoe het gebruik verlopen is en of er op enig terrein knelpunten zijn ontstaan.

Uitzondering

Aangesloten locatiehouders kunnen besluiten of en zo ja hoe ze hiermee verder willen. Verreweg de meeste havens/havenbedrijven hebben al aangegeven de service te willen continueren of eventueel zelfs uit te breiden na de proefperiode. Een uitzondering op deze proef vormen de 8 RWS-locaties. RWS heeft te kennen gegeven dat gedurende de proefperiode alleen de huidige abonnementhouders, ook als hun abonnement is afgelopen, met hun huidige inlogcode op RWS-locaties kunnen blijven inloggen. Daar komt ‘48 uur gratis na aanvraag’ niet beschikbaar. Vanaf 1 juli sluit RWS deze service en worden daar geen wifi-voorzieningen meer aangeboden.

leaderboard