Overslaan en naar de inhoud gaan
goris
foto: De Nederlander Paul Goris (rechts) is gisteren gekozen tot voorzitter van de EBU. Hij volgt de Duitser Gunther Jaegers op, die deze functie twee jaar heeft vervuld. Foto EBU

EBU bepleit gelijk speelveld voor de binnenvaart

Op het jaarlijkse EBU-Event, donderdag in Brussel, heeft de nieuwe Nederlandse voorzitter Paul Goris van de Europese Binnenvaart Unie erop gewezen, dat het netwerk van Europese waterwegen - in tegenstelling tot de toenemende congestie op de wegen – nog ruimschoots capaciteit beschikbaar heeft voor een groot model shift potentieel.

JAN SCHILS

Om zijn woorden kracht bij te zetten, noemde Goris enkele voor zich sprekende cijfers: de sector telt 40.000 km aan bevaarbare waterwegen en 250 binnenhavens in Europa. Via het IWT ( Inland Waterway Transport) worden jaarlijks 550 miljoen ton goederen vervoerd. Goris verwelkomde het besluit van de Europese Commissie om door een wijziging van de bestaande EU-richtlijn de competitiviteit van gecombineerd vervoer te verbeteren, hetgeen ook zal bijdragen aan het verwezenlijken van de duurzame klimaatdoelstellingen.

Hij betreurde wel dat gecombineerd vervoer nog teveel beschouwd wordt als gecombineerd weg/railvervoer, waardoor de binnenvaart een ongelijke behandeling krijgt als het om het toekennen van stimulansen gaat. In dit verband drong Goris aan op een level playing field (gelijk speelveld) voor IWT in Europa.

Wat de digitalisering in de binnenvaart aangaat, ziet de EBU deze het liefst beperkt tot documenten die betrekking hebben op het vervoer van goederen en op de vermindering van administratieve lasten. Hij wees er voorts op dat de EBU een krachtig voorstander is van innovatie in de binnenvaart en vooral van een vergroening van de sector.

Goris pleitte tevens voor een vernieuwing van de binnenvaartvloot met behulp van een nieuw Europees innovatiefonds. Uitgaande van de stelling dat de binnenvaart een “carbon-efficiënte” vervoerswijze is, rekende hij voor dat een fonds van 3 miljard euro voor de bouw van schone schepen de externe kosten zou verminderen met 22 miljard euro.

leaderboard