Overslaan en naar de inhoud gaan
TESTT
Het schaalmodel vindt zelf zijn weg over het water, onderaan de voet van de IJzertoren.

Geslaagde proef autonoom varen in Vlaanderen

Met succes is dinsdag 13 november de eerste proefvaart gehouden met autonoom varen op het gekanaliseerde riviertje de IJzer tussen Diksmuide en Nieuwpoort in het westen van België. De zelfstandig varende ‘Cogge’ is een vaartuig op schaalmodel, dat vernoemd naar de oorlogsheld Karel Cogge, die met een metgezel in 1914, aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, de sluizen in Nieuwpoort openzette en zo de opmars van het Duitse leger een halt toeriep.

JAN SCHILS

Kort voor de afvaart lichtten de projectpartners (de Vlaamse Waterweg, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen en universiteit van Leuven) de concrete werking en talrijke voordelen van dit innovatief navigatieproject toe. Ze wezen erop dat het gebruik van autonome vaartuigen heel wat nieuwe mogelijkheden biedt voor de (kleine) binnenvaart, zoals vermindering van de operationele kosten, optimalisatie van het onderhoud, daling van het aantal ongevallen en vermindering van brandstofkosten.

Ook de zoektocht naar nieuw en moeilijk te vinden gekwalificeerd personeel wordt door onbemand varen vergemakkelijkt. De totale projectkosten bedragen 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan neemt de provincie West-Vlaanderen voor haar rekening. Het project rekent daarnaast op een kwart miljoen aan Europese steun van EFRO, het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Duwboot

De afdeling werktuigbouwkunde van de Leuvense universiteit ontwikkelde onder leiding van prof. Slaets de voortstuwende duwboot. Het vaartuig, een op schaal (1:8) gemaakte Watertruck+ duwbak, is uitgerust met een propulsie-systeem waarbij de boot vooruitgaat door water binnen te zuigen en vervolgens weer naar buiten te duwen.

Voor dit project vormt het gebied tussen Heernisse (gemeente van Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken van Nieuwpoort de ideale proeftuin. Het scheepvaartverkeer op de IJzer is er beperkt, vergeleken met andere drukbevaren en grotere vaarwegen. Het testgebied heeft bovendien de ideale omvang om tot betrouwbare resultaten te komen. Het is de bedoeling dat autonoom varen op termijn ook  op andere waterwegen mogelijk wordt.

Voortrekker

“Met dit innovatieve proefproject heeft West-Vlaanderen een voortrekkersrol binnen Europa. Innovatie is onontbeerlijk in de logistieke sector om een duurzaam goederentransport te verzekeren”, zo verklaarde directeur Chris Danckaerts van de Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de binnenvaartwateren in Vlaanderen.

Dankaerts:  “Innovaties op het vlak van automatisering in de binnenvaart helpen de sector vooruit. Het testen van onbemande vaartuigen op de IJzer is hiervan een goed voorbeeld. De voorbije maanden hebben we ook  voor het juridische kader gezorgd om dergelijke innovaties vlot en veilig te kunnen testen en te ontwikkelen”.

Proefperiode

POM West-Vlaanderen gaat de komende tijd in samenwerking met de andere projectpartners de test- en demonstratiepilots coördineren. Deze proefperiode zal een zestal maanden duren, om tot betrouwbare eindresultaten te komen. “Dankzij dergelijk innovatief navigatieconcept krijgen heel wat bedrijven uit de Westhoek toegang tot een duurzame ontsluiting voor het goederenvervoer en bieden we hen een alternatief aan voor transport via de weg. Verschillende bedrijven uit de regio hebben al hun interesse getoond“, zo verklaarde Jean de Béthune, voorzitter van POM West-Vlaanderen. 

leaderboard