Overslaan en naar de inhoud gaan
havn
Foto Havenbedrijf Rotterdam

Eerder Green Award-korting in Rotterdamse haven

Met ingang van 2019 verruimt en vergemakkelijkt Havenbedrijf Rotterdam de Green Award-korting voor de zeevaart. De algemene haventarieven stijgen daarnaast met 1 procent.

Green Award-korting stimuleert veilige en schone scheepvaart al in het natte massagoed segment. Met ingang van 2019 mogen ook chemicaliëntankers met een certificaat van de regeling gebruik maken, alsook zeeschepen met een draagvermogen (DWT) kleiner dan 20.000 ton.

Ook nieuw in 2019 is dat het Havenbedrijf het havengeldenproces ‘klantvriendelijker’ maakt voor rederijen wiens schepen de Rotterdamse haven aandoen. In nauwe samenwerking met de markt wordt de facturatie completer, sneller en overzichtelijker gemaakt. De aanpassing in de facturatie van zeehavengeld, boeien- en palengeld en afvalstoffenheffing wordt als eerste geïmplementeerd. Dit wordt in 2019 afgerond. Daarnaast wordt in 2019 gestart met de modernisering van het systeem van binnenvaart om het gebruiksgemak te vergroten.

In lijn

Zoals al in 2017 afgesproken tussen het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, VRC en VNPI stijgen de haventarieven voor de haven van Rotterdam met 1 procent in 2019. De haventarieven zijn toen vastgesteld voor de jaren 2018-2020. Het vastleggen van de tariefontwikkeling biedt de markt helderheid. Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven ten opzichte van de omliggende zeehavens.

Conform de driejarige afspraak handhaaft het Havenbedrijf de specifieke maatregelen, zoals transshipment kortingen voor containers, om de Rotterdamse positie als containerhub te versterken en worden de haventarieven voor tankers met ruwe olie 1,5 procent onder de algemene stijging vastgesteld.

leaderboard