Overslaan en naar de inhoud gaan
schippers
foto: Boze schippers komen verhaal halen bij de VNF-vertegenwoordiger.

Geen enkele vervoerszekerheid op de Seine

Het scheepvaartverkeer op de Seine is sinds eind april weer abrupt stil komen te liggen, te weten bij de sluis van Vives-Eaux. Ditmaal had de oude (kleine) sluis het begeven, terwijl de nieuwe sluis nog steeds buiten bedrijf is.

Het hele jaar door zijn er al stremmingen op de Seine, en specifiek bij de sluis van Vives-Eaux. Te hoog water, te laag water (beide mede veroorzaakt door de stuwen), kapotte sluizen; er lijkt geen eind aan te komen.

In januari en februari  zorgde extreem hoogwater na regenval al voor wekenlange stremmingen. Mede veroorzaakt door het VNF-beleid: als onderdeel van haar moderniseringsbeleid van het bevaarbare netwerk investeerde VNF in de reconstructie van de stuw van Vives-Eaux aan de Seine.  Daarmee wilde men het waterbeheer verbeteren, juist ten dienste van de navigatie.

Helaas heeft dit project uiteindelijk het tegenovergestelde bereikt. Nadat de nieuwe stuw gebouwd was, werd de oude stuw niet weggehaald. Hierdoor kon het water niet snel genoeg worden afgevoerd; heel wat land en huizen kwamen onder water te staan en de scheepvaart raakte wekenlang gestremd. De (nieuwe) sluis van Vives-Eaux moest vervolgens voor de afvoer van enorme hoeveelheden water zorgen, hetgeen weer tot schade aan deze sluis leidde en waardoor deze al maanden buiten gebruik is.

In opstand

Nadat de schippers na weken gestremd te liggen tegen de situatie in opstand kwamen, werd in allerijl de oude sluis - die tientallen jaren niet gebruikt noch onderhouden is geweest - opnieuw in werking gesteld. De begroeiing en de brug over de sluis werden verwijderd, maar er gebeurde wat te voorspellen was: deze sluis begeeft het keer op keer.

Ondertussen is het verrassend dat de oude stuw die niet weggehaald kon worden toen de nieuwe stuw gebouwd was bij Vives-Eaux (omdat er daardoor een werkplaatsje zou gaan verzakken) nu toch grotendeels verdwenen is. De overbodige stuw die zo lang voor zoveel wateroverlast heeft gezorgd voor schippers maar ook voor bewoners, kon dan kennelijk toch plaats maken.  Hadden ze dat maar maanden eerder gedaan.

Bizarre wending

Een bizarre wending van het lot zorgde bovendien na al die maanden van extreme wateroverlast voor… een enorm watertekort. Na al die massa’s water kwamen schepen nu opeens droog te liggen zoals bij St Mammés.  Nu was de stuw van Champagne-sur-Seine het probleem. Op zondag 15 april bleek een schuif niet meer te kunnen sluiten. Daardoor daalde het niveau van de Seine met 70 centimeter in 48 uur op een deel van de rivier tussen Champagne-sur Seine en Varennes, evenals op de samenvloeiingszone met de rivier de Loing. 

Door al die onzekerheid is het zaak constant op de hoogte te zijn van de ‘avis’ (mededelingen) van de VNF. Kan er nog gevaren worden, en zo ja, wat is de maximale diepgang?

Zo valt er in een avis van 30 april te lezen dat vanaf 28 april de sluis van Vives-Eaux gestremd zal zijn tot 6 mei 20.00 uur. Maar sluiswachters spreken dat weer tegen; de sluis is zeker niet klaar voor 9 mei.

Tegelijkertijd houdt de VNF iedereen via een site wel goed op de hoogte van wat er allemaal kapot is, wie er ingezet worden om het te repareren en dat ze ook op feestdagen doorwerken. De berichten op de site worden gelardeerd met foto’s die hard werkende mensen in hopeloze posities gewurmd bij de sluizen en/of stuwen laten zien. 

Maar hoe indrukwekkend dat ook allemaal is, de noodzakelijke informatie komt vaak te laat, zoals het avis dat er 7 mei om 06.00 uur weer geschut wordt, pas op diezelfde 7 mei uitgegeven wordt.

Rampspoed

Het resultaat van al die stremmingen laat zich raden. Bij de haven van Nogent-sur-Seine waar het altijd dringen was bij de laad- en loskade (containers, tankers, bauxiet , pallets en vermiculiet) liggen nu nog maar enkele schepen. Weinig schippers durven het na alle rampspoed nog aan om een reis aan te nemen, naar of van de (Petite) Seine.

De laatste berichten zijn dat de grote sluis van Vives-Eaux nu toch echt per 16 mei operationeel zal zijn. Maar ondertussen heeft er op 10 mei alweer een stremming bij de oude sluis van Vives-Eaux plaatsgevonden. Nu moest er weer een duiker aan te pas komen en was het euvel na vier uur opgelost, maar vervoerszekerheid… de binnenvaart kan dat op de Seine zeker niet meer bieden.

sluis
De oude sluis van Vives-Eaux wordt opgeknapt.

 

 

 

 

leaderboard