Overslaan en naar de inhoud gaan
sluis
Illustratie uit het bidbook van de regio voor de sluisverbreding Kornwerderzand.
Rijk en regio steken elk nog eens 15 miljoen in project

Financiering brede sluis Kornwerderzand is rond

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stelt 15 miljoen euro extra beschikbaar om de verbreding van het sluiscomplex bij Kornwerderzand (van de huidige 14 naar 25 meter) mogelijk te maken.

De minister heeft dit gisteren bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Met de extra bijdrage van het Rijk en de garantie van de regio dat ook zij nog eens 15 miljoen euro in het project steken, is financiering voor de verbreding van de sluis rond.

De doorgang van de sluis bij Kornwerderzand wordt breder, zodat er grotere schepen doorheen kunnen varen. Dat is goed nieuws voor onder meer de Urker vissersvloot. En met grote scheepvaart tussen het IJsselmeer en open zee krijgen scheepswerven zoals in Makkum, Vollenhove en Kampen de kans om verder te groeien.

Tekort

Rijk en regio zijn al geruime tijd in gesprek over het project bij de Afsluitdijk en de financiering daarvan. Dit voorjaar reserveerde het kabinet al 40 miljoen extra voor het project. Er resteerde  echter een tekort van 45 miljoen euro.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Ik ben blij dat na jarenlang overleg dit voor noord Nederland zo belangrijke project met vereende krachten mogelijk wordt gemaakt: de sluis en de bruggen kunnen eindelijk worden verbreed. Ik kijk ernaar uit zo snel mogelijk met de regionale partners het startschot te geven.”

Soberder

Met het totale project is in totaal naar schatting 215 miljoen euro gemoeid. Hiervoor worden onder meer de bruggen aangepast en de sluis en vaargeul verbreed.  Om de financiering rond te krijgen, worden de plannen soberder uitgevoerd. Zo krijgen de bruggen, net als in de huidige situatie, geen vluchtstroken. Dit levert 7 miljoen euro op. Ook wordt er 9 miljoen euro aan btw bespaard doordat de regio het project uitvoert.

De regio wordt volgens de afspraken verantwoordelijk voor de aanbesteding en uitvoering van het project. De risico’s van het project liggen ook bij de regio.

leaderboard