Overslaan en naar de inhoud gaan
sluis
Een van de bestaande renovatieplannen voor de Royerssluis biedt aanknopingspunten.

‘Fietsbruggen in plaats van spertijden Royerssluis'

Schippersbond ASV vraagt om twee kleine fietsersbruggen over de straks vernieuwde Royerssluis in Antwerpen. Deze klapbruggen over de te renoveren sluis vormen samen een alternatief tegen belemmerende spertijden voor de binnenvaart.

De Algemeene Schippers Vereeniging uit Nederland reageert met dit voorstel op het overleg dat het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) 20 maart had over de spertijden voor de oude sluis met medewerkers van Havenbedrijf Antwerpen.

KBV-bestuurder Alain Devos (directeur Citbo en plaatsvervangend bestuurder Ons Recht) heeft de ASV gemeld dat de aangekondigde meetcampagne aan de walzijde volop loopt, maar dat men van de binnenvaart tot nog toe weinig respons ontvangt. Devos noemt dit ‘spijtig’, omdat de campagne is bedoeld om in de toekomst ‘de juiste’ spertijden te bepalen. KBV pleit voor “zo weinig mogelijk spertijden of liefst geen”.

“Helaas moet de ASV constateren dat de inzet voor het behoud van volledige openingstijden ver te zoeken is bij het KBV”, zo nu is te lezen in een uitgegeven verklaring. Er is in het overleg ook direct meegedeeld dat ‘geen spertijden invoeren politiek in een verkiezingsjaar niet haalbaar is’. “Een vreemde mededeling”, zo vindt de ASV, “want waarom zou een keuze voor de binnenvaart niet haalbaar zijn?”

“We weten dat in België hoog ingezet wordt om iedereen uit de (bedrijfs-)auto te krijgen en op de fiets naar het werk te laten gaan. Maar dat alles ontslaat de beleidsmakers er niet van de oplossingen te zoeken waar ze liggen: en die oplossing ligt niet in het schaden van de bedrijfstak die zorgt dat er vervoer over water gaat in plaats van over de weg”.

Getijden

Daarnaast wordt er ook serieus gekeken naar de mogelijkheid van flexibele spertijden voor de Royerssluis. De getijdewerking kan van grote invloed zijn voor de schepen die stroomopwaarts varen richting Hingene en met name Merelbeke (vooral kleine schepen). Wanneer de spertijd verkeerd valt, kan daarmee ook het goede tij richting Merelbeke verdwenen zijn, waardoor het tijdverlies nog veel groter wordt.

Deze ontwikkeling begrijpt de ASV niet: “Het ging over fietsers en het lijkt ons voor de hand liggend dat die weggebruikers uitgaan van vaste tijden. We zien in de uitwerking van de heer Devos dat er de ene keer sprake is van tweeënhalf uur sperring en een andere dag één uur en een kwartier sperring. Dat is voor de fietser niet te volgen. Ons lijkt de oplossing van twee bruggen over de sluis, waarvan er eentje altijd te gebruiken is, veel eenvoudiger”.

 

 

leaderboard