Overslaan en naar de inhoud gaan
waal
Laagwater op de Waal: 'slagader van de Nederlandse economie'. Archieffoto Rijkswaterstaat

Extra investeringen in vaarwegen gaan sector niet ver genoeg

Na de beleidsarme begroting van vorig jaar ziet de scheepvaartsector met genoegen dat dit jaar de afspraken uit het regeerakkoord zijn vertaald naar de rijksbegroting van 2019. Dat betekent meer geld voor vaarweginfrastructuur, maar het is niet genoeg.

Het Centraal Overleg Vaarwegen (waterbouwers, EVO en BLN-Schuttevaer) is blij met de extra investeringen, gezien de groei van de economie en toename van het aantal files in Nederland. Het samenwerkingsverband noemt het aandeel voor het vaarwegennet van 191,8 miljoen euro ontoereikend.

Het kabinet trekt voor beheer, onderhoud en vervanging van bruggen en sluizen in 2019 363 miljoen euro uit. Dat is onvoldoende om de sterk verouderde infrastructuur adequaat te verbeteren, zo stelt het COV. Renoveren en ‘houden wat je hebt’ is niet voldoende. Het vaarwegennet moet beter afgestemd worden op huidige scheepsdimensies, klaar zijn voor de economische groei en beter bestand tegen klimaatverandering.

Volkeraksluizen

Zo is er is capaciteitsuitbreiding nodig bij de Volkeraksluizen, de Kreekrak- en Krammersluizen. De gemiddelde wachttijd in bij deze sluizencomplexen overstijgen structureel de dertig minuten die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is afgesproken. De lage bruggen op de Schelde-Rijnverbinding die het containervervoer op vier lagen tussen Antwerpen, Rotterdam en het achterland belemmeren, moeten verhoogd worden. Het ophogen van deze bruggen draagt ertoe bij dat met dezelfde scheepscapaciteit tot 25 procent CO₂-reductie gerealiseerd kan worden. Het COV roept de minister op deze kans te grijpen.

Toekomst Waal

Het COV noemt verder het belang van een goede toekomstvisie voor de Waal groot: “De lage waterstanden op de Rijntakken van deze zomer hebben de kwetsbaarheid van het natuurlijke riviersysteem inzichtelijk gemaakt”. Het wordt cruciaal gevonden om de Waal, als slagader van de Nederlandse economie, goed te onderhouden en klimaatbestendig te maken: “Tijdig baggeren en maatregelen treffen om bodemerosie tegen te gaan, zijn van evident belang, zodat de ruim 100.000 schepen die jaarlijks meer dan 230 miljoen ton lading vervoeren, vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken”.

leaderboard