Overslaan en naar de inhoud gaan
merwedebrug
Een nu al bekend zorgenkindje is de Merwedebrug; te vervangen door twee betonnen bruggen.

Evofenedex: masterplan onderhoud waterkunstwerken

 

Het Nederlands bedrijfsleven maakt zich zorgen over het uitgesteld en nalatig onderhoud aan wegen, bruggen, tunnels en sluizen. Daarom vraagt evofenedex, nationaal belangenbehartiger van 15.000 logistieke en handelsbedrijven, om een masterplan voor een inhaalslag van achterstallig onderhoud aan de kunstwerken.

“Er bestaat een hoog risico voor opstapeling van calamiteiten in de komende jaren als nagelaten onderhoud gaat leiden tot uitval van weg-, spoor- of vaarwegcapaciteit. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor handels- en productiebedrijven bij de aan- en afvoer van hun goederen en grondstoffen”, zo stelt evofenedex.

In de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die morgen door de Tweede Kamer wordt behandeld, is meer budget beschikbaar voor onder andere vervanging en renovatie van infrastructuur in de komende jaren. Minister Cora van Nieuwenhuizen zet in op het verjongen, vernieuwen en verduurzamen van de infrastructuur.

Ontoereikend

Volgens evofenedex is dit extra budget echter bij lange na niet voldoende. Er komt in de jaren 2020-2030 een ongekend hoge vervangingsopgave van 350 miljard euro op Nederland af. Evofenedex wijst er ook op dat een heldere prioritering op basis van economische schade in de ministeriele bouw-, onderhouds- en renovatieagenda ontbreekt.

Het is echter bekend dat er niet genoeg mankracht, expertise en budget bij Rijkswaterstaat beschikbaar is om deze enorme klus in de komende jaren versneld te klaren. Evofenedex dringt er bij de Tweede Kamer op aan de minister een toezegging te vragen voor voldoende mankracht bij de dienst. Dit om te waarborgen dat het onderhoud- en renovatieprogramma ook echt kan worden uitgevoerd.

 

 

 

leaderboard