Overslaan en naar de inhoud gaan
Haven Antwerpen werknemer

Europese subsidie voor vergroening Europese havens

De haven van Antwerpen heeft een subsidie van 25 miljoen euro gekregen om in samenwerking met anderen de haven te vergroenen. De haven is onderdeel en leider van een internationaal consortium van 46 partners, gericht op oplossingen om broeikasgasemissies in havens te verminderen. Het project zal vijf jaar lopen en gaat eind 2021  van start.

Het zogeheten PIONEERS-consortium heeft de jury weten te overtuigen met een reeks van negentien demonstratieprojecten op het gebied van productie en levering van groene energie, duurzaam havenontwerp, modal shift, optimalisering van stromen en digitale transitie.

De demonstratieprojecten gaan onder meer  over de uitrol van digitale platformen om de modal shift te bevorderen en de verplaatsingen van voertuigen, vaartuigen en containers te optimaliseren. Het gaat ook om het opwekken van hernieuwbare energie en het invoeren van voertuigen die rijden op elektriciteit, waterstof en methanol; het aanpassen van gebouwen en verwarmingsnetwerken met het oog op energie-efficiëntie en circulaire economie bij infrastructuurwerken en automatisering.

Port of Antwerp zal optreden als pioniershaven, waar de meeste demonstratieprojecten vorm krijgen. De havens van Barcelona, Constanta en Venlo nemen als collega-havens een actieve rol op om oplossingen zoveel mogelijk over te dragen naar hun omgeving, en worden betrokken om de beste praktijken van het project toe te passen.

Port of Antwerp wil tegen 2050 een koolstofneutrale haven zijn en is ervan overtuigd dat groene havens alleen tot stand kunnen komen via partnerschappen en een actieve dialoog met een breed netwerk van belanghebbenden. Het project PIONEERS biedt een uitgelezen kans om precies dat te bevorderen en ervoor te zorgen dat innovaties ook zoveel mogelijk op andere plekken toegepast kunnen worden.

Annick De Ridder, havenschepen: “Dit is voor de haven van Antwerpen en de hele havengemeenschap een belangrijke mijlpaal en toont ook aan dat we met onze ambities op het juiste pad zitten. We willen dit als financiële hefboom gebruiken om de verdere vergroening en verduurzaming van het havenplatform kracht bij te zetten en onze haven ultiem als dé Green Port of Europe te positioneren.”

In het PIONEERS-consortrium zitten onder meer havens, terminalexploitanten, vernieuwers en overheidsinstanties. Het consortium houdt alle aspecten van de havenactiviteiten tegen het licht, van terminalactiviteiten tot concessiesovereenkomsten over mobiliteit, brandstoffen en connectiviteit, tot modellen voor samenwerking en de productie, opslag en het verbruik van energie.

leaderboard