Overslaan en naar de inhoud gaan
werf
Duurzame scheepsbouw in Nederland. Archieffoto

EU-scheepvaart vraagt om meer concurrentiekracht voor rederijen

De Associatie van Europese Reders (ECSA), die 40 procent van de wereldhandelsvloot vertegenwoordigt, zal de komende vijf jaar sterk inzetten op het handhaven en vergroten van het concurrentievermogen van de rederijen, waarbij een gelijk speelveld op EU- en internationaal niveau centraal moet staan. Ook het bevorderen van handel en innovatie en van het verminderen van de CO₂-uitstoot - niet alleen op EU-vlak maar ook mondiaal - zal de komende vijf jaar speciale aandacht krijgen, waarbij tevens de ‘human factor’ in de scheepvaartsector niet uit het oog mag worden verloren.

JAN SCHILS

Dit is samengevat het resultaat van het ECSA-seminar van afgelopen donderdag in Brussel, dat door een 120-tal vertegenwoordigers uit de sector werd bijgewoond. De sector draagt voor 147 miljard euro bij aan het bruto binnenlands product (bbp) van de EU en is goed voor 2,1 miljoen banen aan boord van schepen en aan de wal.

Wat de vermindering van de CO₂-uitstoot door de scheepvaart betreft, wees secretaris-generaal Kitack Lim van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) op de reeds in uitvoering zijnde strategie van deze organisatie voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door schepen. Deze aanpak en de inwerkingtreding van de grenswaarde van 0,5 procent zwavel zullen volgens de IMO-secretaris-generaal “in grote mate bijdragen aan het welzijn van de planeet en haar bewoners”.

In dit verband wees Lim op de noodzaak van een nauwe samenwerking en medewerking van alle belanghebbenden, waarmee hij vooral de rederijen en de regelgevers (op EU- en internationaal vlak) bedoelde.

Troef

De Griekse ECSA-voorzitter Panagiotis Laskaridis hield de deelnemers aan het seminar voor dat “Europa vol trots kan zijn op zijn scheepserfgoed”. Hij noemde de scheepvaart de “belangrijkste geostrategische troef van de EU”. Laskaridis: “Wij moeten de huidige uitdagingen omzetten in een groeikans voor Europa. Die positie kunnen we alleen behouden, als het beleidskader ons daartoe in staat stelt en ons aanmoedigt om de concurrentie aan te gaan”.

De ECSA-voorzitter verklaarde dat de rederijen de uitdaging van het koolstofarm maken van de economie steunen en “vastbesloten zijn om wereldwijd het voortouw te willen nemen voor een groenere toekomst”. De ECSA rekent daarvoor ook op de steun van de Europese instellingen (Raad, Commissie en Parlement) voor onderzoek en ontwikkeling op dat vlak.

leaderboard