Overslaan en naar de inhoud gaan
Erkenning voor natuurlijke nieuwe vaargeul
De vaarroute wordt verlegd.

Erkenning voor natuurlijke nieuwe vaargeul

Betonningsvaartuigen van Rijkswaterstaat hebben vrijdg 24 juli op de Westerschelde de markeringen voor de scheepvaart tussen Ellewoutsdijk en Baarland verlegd. Door inwerking van het getij en de stroming was een nevenvaargeul in de loop der jaren zo ver opgeschoven, dat de binnenvaart, recreatieschepen en kleinere zeeschepen bijna een haakse bocht moesten maken om niet vast te lopen.

Nabij de huidige vaargeul is een nieuwe natuurlijke vaarroute ontstaan. Twee markeringsschepen van Rijkswaterstaat verlegden de route: 16 boeien werden uit het water gehaald en 14 verplaatste boeien geven de nieuwe route van de vaargeul aan.

Nevengeulen

De Westerschelde heeft meerdere vaargeulen. Grote zeeschepen op weg naar Vlissingen, Gent, Terneuzen, Antwerpen of de Noordzee maken gebruik van de hoofdvaargeul. Deze geul wordt constant gebaggerd, om de juiste vaardiepte in stand te houden. De kleinere nevengeulen worden niet gebaggerd en daar is de natuur bepalend voor de diepte en vorm.

Afstemming

Rijkswaterstaat verlegt geregeld vaarwegmarkeringen als een nevengeul een stukje is opgeschoven. Voor het uitzetten van de nieuwe geul houdt Rijkswaterstaat rekening met de natuur in de Westerschelde en stemt de plannen af met de binnenvaart, recreatiesector, het loodswezen en de Vlaams-Nederlandse Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit - die uiteindelijk toestemming geeft voor het verleggen van de route. (Bron: Rijkswaterstaat)

kaafrtje

leaderboard