Overslaan en naar de inhoud gaan
stil liggen

Ellende verbroedert aan de Seine

Enkele tientallen schippers hebben zich 21 februari verzameld voor een vergadering in de openlucht bij de sluis van Marolles-sur-Seine. Al meer dan een maand liggen de schepen stil. Hier in Marolles ligt ook een aantal (zoals met zand en grind) geladen schepen waarvan de schippers geen idee hebben wanneer ze eindelijk kunnen gaan varen.

Schippers verzamelen zich
De schippers in beraad.  

Enkele dagen ervoor had waterwegbeheerder VNF nog beloofd dat men met man en macht aan de sluis van Vives Eaux zou werken en dat die ‘binnen afzienbare tijd’ gerepareerd zou zijn. De schippers hadden er al een hard hoofd in, want behalve de bovendeur - waarvan men het enorme tandwiel moest repareren - vonden schippers dat de benedendeuren er toch wat raar bijhingen. En enkele dagen nadat er met man en macht gewerkt werd, is het ijzig stil geworden bij de sluis. Niemand te bekennen, niemand aan het werk. Navraag bij de schippers levert de informatie op dat de motoren kapot zijn. Ook dat nog.

Oude sluis

Geruchten gaan dat de VNF de oude sluis weer in werking zou willen stellen. De oude sluis, waar een loopbrug dwars overheen is gelegd en die al zoveel jaar buiten gebruik is. Waarbij er dus ook nog gebaggerd moet worden en de schippers geen idee hebben of die wel gaat werken. Eén ding weten de aanwezigen wel; de lichten doen het in ieder geval - want die zijn de afgelopen jaren altijd op rood blijven staan.

De oude sluis.
De oude sluis met werkend rood licht.

De conclusie die je hieruit kan trekken, is dat deze noodgreep betekent dat de VNF zelf kennelijk geen enkel vertrouwen meer heeft in het in gebruik nemen van de ‘nieuwe’ sluis. Dus dat ziet er weinig hoopvol uit.

Vergoeding

Inmiddels hebben schippers na weken een vergoedings-formulier bemachtigd, waarbij er gesproken wordt over de eventuele mogelijke vergoedingen door de VNF en de eisen waaraan de aanvrager allemaal moet voldoen. Waaronder bijvoorbeeld alle bladzijden gekopieerd aanleveren van de meetbrief en een verklaring overleggen waarin de VNF verklaart dat zij ‘schuldig’ is . Dat laatste valt niet mee, omdat diezelfde VNF blijft volhouden dat er sprake is van overmacht en men dus niets gaat vergoeden. En áls ze daar al toe zouden overgaan, is de maximum vergoedingstermijn 30 dagen. Die termijn is inmiddels al verstreken en het einde nog lang niet in zicht.

Gesprek in Parijs

Eerdaags zal een afvaardiging van zes schippers, onder wie de Nederlandse schipper Jos Evens (ms Daevanos) een gesprek van een uur in Parijs hebben met de VNF, omdat zij het niet eens zijn met de gang van zaken. Deze zes vormen een doorsnede van de verschillende type schepen (groot/ middel/ klein/ diverse ladingtypes) die het betreft - waarbij vertegenwoordigers van verschillende bonden zoals het CNBA, La Glissoire en de ASV aanwezig zijn.

Eén positief punt: er heerst een enorm gevoel van solidariteit op dit moment. En de grote kloof die er vaak is tussen Fransen en ‘buitenlanders’ lijkt afwezig. Zo zie je maar weer… ieder nadeel heeft een voordeel. Ellende verbroedert.

 

leaderboard