Overslaan en naar de inhoud gaan
samenwerking in gronduitgiftebeleid
In de rij voor de ondertekening van ‘Haven & Hinter’. Foto De Vlaamse Waterweg nv
Vlaamse samenwerking in 'Haven & Hinter'

‘Elk bedrijf op de juiste plek vestigen’

Negen Vlaamse overheidspartners hebben op 4 maart een intentieverklaring ondertekend om op zoek te gaan naar de meest optimale benutting van industriële en logistieke zones en een betere afstemming van het uitgifte- en allocatiebeleid binnen de regio’s Antwerpen, Waasland, Vlaams-Brabant en de Kempen.

Onder de titel ‘Haven & Hinter: het juiste bedrijf op de juiste locatie’ wordt ingezet op een duurzame groei van de beschikbare industriële en logistieke zones. Dat wordt cruciaal geacht om de toekomst van de Vlaamse welvaart te verzekeren. Die groei staat onder druk door een toenemende schaarste aan geschikte bedrijventerreinen.

“De economische urgentie om zorgvuldig om te gaan met de ruimte die beschikbaar is voor logistieke en industriële activiteiten kan niet genoeg benadrukt worden”, zo schrijven de ondertekenaars. De deelnemers zijn: Port of Antwerp, Maatschappij Linkerscheldeoever, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (Vlaio), De Vlaamse Waterweg, de intercommunale Interwaas, de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

leaderboard