Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerste schop de grond in voor nieuwe sluis Terneuzen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts en de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen staken maandag 13 november officieel de eerste spadesteek in de grond voor de bouw van één van de grootste sluizen van de wereld, de Nieuwe Sluis Terneuzen.

Om het scheepvaartverkeer tijdens de bouw alle ruimte te geven en langer door de Middensluis te kunnen varen, gaven de ministers de eerste spadesteek van het doorvaartkanaal.

Met de bouw van de Nieuwe Sluis Terneuzen wordt de toegang tot de havengebieden van Gent en Terneuzen vergroot. “Voor het Havenbedrijf Gent is dit de grootste investering ooit. Het belang ervan kan dan ook niet onderschat worden: de Nieuwe Sluis is ideaal voor de verdere ontwikkeling van de haven en de bedrijven die er zijn gevestigd”, zegt voorzitter van het Havenbedrijf Gent Mathias De Clercq. “Een mijlpaal in de geschiedenis van de Gentse haven”, voegt CEO van het Havenbedrijf Gent Daan Schalck toe. “Schepen worden almaar groter, die moeten dan ook door het sluizencomplex kunnen”.

“De realisatie van de Nieuwe Sluis Terneuzen is één van de prioriteiten in het Vlaams regeerakkoord om de toegankelijkheid van de Vlaamse zeehavens te verzekeren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “Ik ben dan ook verheugd om met mijn collega minister Van Nieuwenhuizen de schop in de grond te steken. Met de Nieuwe Sluis Terneuzen doen we een gedurfde investering en zijn er geen grenzen meer aan de groei in de Gentse kanaalzone. Integendeel, we gaan groeien aan de grens! Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Al die extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Daarom investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen.”

Het sluizencomplex in Terneuzen is een cruciale schakel in de Seine-Schelde verbinding. De Nieuwe Sluis zorgt voor een betere toegang en een vlottere doorstroming van het toenemende scheepvaartverkeer. Schepen van 120.000 ton zullen kunnen doorvaren op het kanaal Gent-Terneuzen. In vergelijking met de huidige Westsluis wordt de Nieuwe Sluis 2.5m dieper, 15m breder, 137m langer én een stuk sneller. Vlaanderen en Nederland kunnen door de komst van de Nieuwe Sluis en de daardoor verbeterde infrastructuur op een aanzienlijke economische impuls rekenen.

Vlaanderen en Nederland hebben in 2012 gezamenlijk besloten om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten. Nederland investeert ruim 190 miljoen euro. Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim 48 miljoen euro geput en ook het Havenbedrijf Gent draagt met 88,6 miljoen euro bij in het Vlaamse aandeel. Het eerste schip kan in 2022 door de Nieuwe Sluis.

leaderboard