Overslaan en naar de inhoud gaan
goris
EBU- en IWT-voorzitter Paul Goris. Foto CBRB

EBU en ESO gaan nog nauwer samenwerken

De Europese binnenvaartorganisaties EBU en ESO hebben besloten om hun rol als belangenbehartiger voor de binnenvaart te versterken door een nauwere coördinatie en samenwerking  op Europees vlak.

JAN SCHILS

Dat heeft EBU-voorzitter Paul Goris, die tevens het Europese Inland Waterway Transport (IWT) Platform voorzit, maandag in Brussel aangekondigd, op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van beide organisaties. De financiering van dit platform geschiedt uit de beide financiële reserves. De EBU en ESO vertegenwoordigen zowel de scheepseigenaren als de vervoersbedrijven in de Europese binnenvaart.

De nauwere samenwerking tussen beide organisaties heeft betrekking op alles wat te maken heeft met het vervoer van goederen en personen door binnenvaartschepen. Ook hebben EBU en ESO zich tot doel gesteld hun aandeel in het totale Europese transportvolume te vergroten.

Om deze doelstellingen te kunnen waarmaken in samenwerking met beleidsmakers en overheden, somde Goris enkele taken op. Zo willen beide organisaties de verdere ontwikkeling van de Europese transport- en binnenvaartpolitiek niet alleen volgen, maar ook een actieve bijdrage leveren aan dit vervoersbeleid.

Daartoe behoort onder meer het scheppen van een gelijk speelveld binnen het vervoer van personen en goederen op Europees vlak. Als ‘zeer belangrijk’ noemde Goris ook de bescherming van de marktpositie van de sector door te zorgen voor aantrekkelijke werk- en leefomstandigheden via een dialoog met de sociale partners.

Duurzaamheid

Daarnaast willen beide vervoersorganisaties het accent leggen op vorming en training om de veiligheid en duurzaamheid in de binnenvaart te bevorderen en zullen ze streven naar meer mobiliteit van werknemers en hen meer perspectieven  bieden op een interessante carrière in de sector. Het promoten en de vergroening van het transport op de binnenwateren zal deel uitmaken van het gezamenlijk optreden van EBU en ESO.

Als laatste maar niet als minste doelstelling noemde Goris het bevorderen en in stand houden van een adequate infrastructuur, waarvoor beide organisaties willen meewerken aan het scheppen van de nodige voorwaarden. EBU-secretaris-generaal Hacksteiner onderstreepte in haar bijdrage vooral het belang van verdere digitalisering van de sector en van het aantrekken van jongeren om de grote behoefte aan (gekwalificeerd) personeel in de sector in te vullen.  

 

leaderboard