Overslaan en naar de inhoud gaan
schip
Scheepvaart op de Benedenrijn. Archieffoto duisport

'Duitse binnenvaart komt klap niet te boven'

In 2019 wint de Duitse binnenvaart weer volumes terug die het in het droge jaar 2018 had verloren. Maar een algeheel herstel zit er niet in, zo voorspelt het Agentschap Goederenverkeer van het Duitse verkeersministerie. Dit jaar verwacht men een groei van 6,4 procent naar 212,5 miljoen ton. In 2018 kromp het volume naar 199,7 miljoen ton, onder de 'magische' 200 miljoen ton.

JUDITH STALPERS

Het herstel brengt het volume echter niet terug op het volumeniveau dat nog in 2017 werd getransporteerd (222,7 miljoen ton). Voor de jaren erna verwacht het agentschap in zijn meerjaren-prognose geringe groei van een karige 0,2 procent per jaar. In 2022, over drie jaar dus, zal het verscheepte vrachtvolume nog altijd achterblijven bij het volume dat in 2017 was gehaald.

Ook voor de andere transportsectoren is de groei van goederentransport naar beneden bijgesteld, maar het weg- en spoortransport blijven op jaarbasis met ongeveer 1,6 procent sterker groeien dan de binnenvaart.

Het vervoer per buisleidingstraat zal echter eveneens tot 2022 afnemen. Het agentschap noemt geen oorzaken, maar andere statistieken laten zien dat het verbruik van fossiele brandstoffen - met name kolen en olie - in Duitsland verder afnemen. Daaronder lijden zowel de pijpleidingen als de binnenvaart als typische bulk-transporteurs.

Het goederentransport in zijn totaliteit neemt in Duitsland ook de komende jaren toe, van 4399,9 miljoen ton in 2017 naar (prognose) 4741,7 miljoen ton in 2022 – zolang de economie op het huidige niveau blijft draaien. Prognoses van de Duitse regering, van de EU én van het Internationaal Monetair Fonds waarschuwen echter voor een krimpende groei in Duitsland.

leaderboard