Overslaan en naar de inhoud gaan
kaartje
Nautisch kaartje van het gebied.

Duits-Nederlandse aanpak tegen dichtslibben Eems

Het Eemsgebied dreigt dicht te slibben. Om de ecologie en de bereikbaarheid van het Eems-estuarium ook voor de toekomst te garanderen, gaat Nederland nauw samenwerken met de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Zo wordt er samen een ecologische strategie voor sedimentmanagement voor het Eems-gebied ontwikkeld. Deze strategie moet meer duidelijkheid geven over de manier waarop de twee landen in toekomst met het teveel aan slib om willen gaan.

Daarbij wordt ook gekeken naar gebieden waar juist behoefte is aan baggerslib in verband met de stijgende zeespiegel. De Duitse deelstaat Nedersaksen heeft al enkele projecten lopen - afgelopen vrijdag werd daar het startsein voor gegeven.

Henk Staghouwer, gedeputeerde van de provincie Groningen: "Dit is een mijlpaal en een belangrijke ontwikkeling voor het Programma Eems-Dollard 2050, voor de ecologische verbetering van het estuarium".

Vaargeulen
Het dichtslibben wordt lokaal vaak als storend ervaren, omdat dit tot een beperking van het gebruik van havens en vaargeulen leidt. Bovendien moet het baggerslib elders in het gebied weer worden gestort, met alle gevolgen van dien.

Aan de andere kant wordt het slib in tijden van zeespiegelstijging een steeds belangrijkere grondstof. Aanpassing aan de klimaatverandering levert weer een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van de lokale bevolking.

leaderboard