Overslaan en naar de inhoud gaan
bakken
Veelal liggen er in de zeehavens honderdduizenden tonnen in drijvende opslag. Foto Marco Schoon
Duw- en sleepvaartgroep Koninklijke BLN-Schuttevaer:

'Drijvende opslag in duwbakken stiefkind zeehavens'

Door de toegenomen op- en overslagactiviteiten op sommige plaatsen in de zeehavens komen de wacht- en ligplaatsen van vooral de duwbakken voor drijvende opslag in de verdrukking, zo stelt de ledengroep duw- en sleepvaart van Koninklijke BLN-Schuttevaer.

"Op sommige plaatsen is er eenvoudigweg te weinig ruimte om genoemde activiteiten te ontwikkelen. Maar om allerlei beweegredenen krijgen de overslagbedrijven het toch voor elkaar daar te gaan werken. Dat de zeevaart hierin prevaleert, is ons wel duidelijk, maar dat er ook binnenvaart, in ons geval duwbakken moeten kunnen opereren wordt ons inziens aan voorbij gegaan", vertelt woordvoerder Willy Kreusch van de BLN-ledengroep.

Drijvende opslag is essentieel voor het goed functioneren van een zeehaven, omdat er lang niet genoeg opslagmogelijkheden aan de wal zijn om over de veel mindere flexibiliteit daarvan maar te zwijgen. Veelal liggen er in de zeehavens honderdduizenden tonnen in drijvende opslag.

Dichtbij het werk

Op de sterk wisselende vraag naar de drijvende opslag moet direct kunnen worden gereageerd. Dus ligplaatsen dicht bij het werk. Nu komen de havenbedrijven wel met zogenaamde alternatieve ligplaatsen, maar die zijn veel ter ver van de overslaglocaties gelegen. Dit heeft meerdere nadelen, waaronder de lange aanvaartijden en de veel sterkere milieubelasting die daar verband mee houdt. Er wordt zelfs gesproken over locaties die ver buiten de gemeentegrens liggen.

Uitwijken

Kreusch: "De laatste jaren zijn er voor duwbakken alleen maar plekken verdwenen, in tegenstelling tot andere binnenvaart en zeevaart. Hierbij komt het commerciële aspect in het geding, omdat het varen naar deze locaties gepaard gaat met hoge kosten die het aantrekkelijke lage kostentarief van de opslag tenietdoen. Indirect ook voor de zeehavens nadelig, omdat dit ladingeigenaren die van de drijvende opslag gebruik maken tot andere beslissingen zou kunnen brengen en doet uitwijken naar zeehavens buiten de landsgrenzen".

Opnieuw Kreusch:"Idealiter zou een ligplaats, toch zeker voor het ‘kortere’ werk dichtbij de overslagfaciliteit zijn. Ons verzoek is aan de ontwikkelaars van de havengebieden hiermee rekening te houden en meer plaats te creëren voor drijvende opslag. Anders zien wij opslag naar andere regio’s verdwijnen en dat zou jammer zijn voor de gehele zee- en binnenvaart”.

 

leaderboard