Overslaan en naar de inhoud gaan
Gunstige waterstanden van de Rijn hebben dit jaar voor goede overslagcijfers in Bazel gezorgd.
Archieffoto Schweizerische Rheinhäfen (SRH).

Drie kwartalen van groei in havens Bazel

Gunstige waterstanden op de Rijn hebben dit jaar voor goede overslagcijfers in Bazel gezorgd. Het havenbedrijf Schweizerische Rheinhäfen (SRH) meldt over de eerste negen maanden een groei van 21 procent, tegenover dezelfde periode in 2018. Het totale overslagvolume in de eerste drie kwartalen bedroeg 4,73 miljoen ton.

SRH relativeert de groeicijfers zelf al, door te wijzen op het extreem droge jaar 2018, toen de Rijnvaart naar Bazel vanwege het laagwater zelfs stil kwam te liggen. Ook wanneer dit jaar meer overslag te verwachten was, gaat het om een gezonde groei in Bazel.

Met name nam de import van fossiele brandstoffen, stenen, aarde en ander bouwmateriaal toe (+35 procent); de staalexport en het containerverkeer per binnenschip namen echter af (met respectievelijk -56,6 en -9,5 procent). De krimp in de staalsector wordt toegeschreven aan de sterk toegenomen concurrentie met goedkopere productielanden.

Omboeken

Het afgenomen containerverkeer aan de waterkant schrijft de haven toe aan de internationale handelsconflicten. Maar ook de droge zomer van 2018 echoot nog door. Vorig jaar moesten verladers hun transporten meer via trein en truck omboeken, ten koste van het schip. Die volumes zijn (nog) niet helemaal teruggekeerd naar het schip.

leaderboard