Overslaan en naar de inhoud gaan
Dezelfde verordening in havens van Rotterdam en Amsterdam
Foto Kees Torn: de RPA8 bij de ECT. Port of Rotterdam

Dezelfde verordening in havens van Rotterdam en Amsterdam

Vandaag - 6 januari 2020 - is er een nieuwe Havenverordening voor zowel Amsterdam/IJmond als Rotterdam/Rijnmond van kracht geworden. Het is voor het eerst dat de twee grootste havens van Nederland samen hun Havenverordening opstellen.

De nieuwe verordening is duidelijker en zorgt voor eenduidigheid in de regelgeving. Ze vervangt de afzonderlijke exemplaren die dateren van 2012 en 2010. De gemeenteraden van de betrokken havens gingen eerder al akkoord met de nieuwe Havenverordening. De Divisies Havenmeester van Amsterdam en Rotterdam werken samen om de regels voor de zee- en binnenvaart waar mogelijk gelijk te trekken en te vereenvoudigen.

De nieuwe Havenverordening is makkelijker en duidelijker voor de klant, omdat  de regels hetzelfde zijn voor een schip dat één van de havens in Amsterdam, Rotterdam, Velsen, Zaanstad, Beverwijk, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Vlaardingen of Schiedam aandoet. In de loop der jaren was de Havenverordening op onderdelen steeds ingewikkelder geworden. De nieuwe Havenverordening biedt ook meer flexibiliteit, bijvoorbeeld om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen zoals betere technieken en schonere brandstoffen.

Samenvoegen

Door artikelen die vrijwel hetzelfde regelen samen te voegen, is het aantal  artikelen afgenomen en is de verordening overzichtelijker. Een voorbeeld is het verbod op roken, vonkvorming en open vuur in een petroleumhaven of oliehaven dat van twee bepalingen is samengevoegd tot één bepaling.

leaderboard