Overslaan en naar de inhoud gaan
Definitie van ‘dichtbevolkt’ bepalend voor werkbaarheid varend ontgassen
De huidige hoofdroutes voor varend ontgassen worden met de nieuwe normen op slag illegaal - Zeeland daargelaten.

Definitie van ‘dichtbevolkt’ allesbepalend voor werkbaarheid varend ontgassen

De definitie van ‘dichtbevolkt gebied’ zal volgende maand een allesbepalende rol gaan spelen bij de eerste algemene handhavingsactie tegen varend ontgassende tankerschepen in eigen land. Dat voorspelt minister Van Nieuwenhuizen (VVD/Infrastructuur en Waterstaat) in een brief - nog tijdens het zomerreces - aan de Tweede Kamer.

“Ik streef ernaar het varend ontgassen zo snel als mogelijk te beëindigen. In samenwerking met de Taskforce Varend Ontgassen werk ik aan het realiseren van voldoende capaciteit voor de verwerking van dampvormige restlading afkomstig van tankschepen in daarvoor geschikte verwerkings- of terugwininstallaties”, schrijft de minsister, die 2024 als uiterste termijn noemt voor een totaalverbod op varend ontgassen.

Maar al sinds april van dit jaar mag een breed spectrum aan stoffen niet meer varend worden ontgast, waarvoor komend najaar (oktober) een landelijke toezichts-actie van ILT, Rijkswaterstaat en de waterpolitie wordt opgetuigd. De patrouilleschepen zullen gebruik maken van nieuwe technieken, zoals drones, e-noses en specifieke camera’s. De minister: “Op basis van de ervaringen zal de ILT haar toezicht op varend ontgassen definitief inrichten”.

Ontgassingsroutes

Omdat varend ontgassen bij bruggen, sluizen en bij ‘dichtbevolkte gebieden’ nu al volgens het ADN en CDNI verboden is, gaat het erom wat de norm voor dichtbevolkt wordt. De brief van de minister: “Gebieden met meer dan 200 inwoners per hectare binnen 500 meter van de vaarweg kunnen als dichtbevolkt worden beschouwd”. Dat maakt de meest gebruikte ontgassingsroutes van dit moment op slag onbruikbaar.

Op de binnenvaartcorridor Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen wordt de grootste stroom gevaarlijke goederen vervoerd. Op dit traject vinden dan ook de meeste ontgassingen plaats (zie afbeelding). De zwaartepunten van de ontgassingen liggen bij de laad-, en losfaciliteiten in Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. De gebruikelijke vaarroutes als de Lek, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Oude Maas nabij Rotterdam en Amsterdam worden eveneens (nu nog wel) frequent gebruikt om te ontgassen in de atmosfeer.

Onuitvoerbaar

De ILT-onderzoekers concluderen in een bijlage: “In verband met de duur van ontgassingen, is een langere aaneengesloten vaarweg waar ontgast kan worden noodzakelijk. Langere aaneengesloten trajecten zijn op basis van de hoge bevolkingsdichtheid en het grote aantal bruggen en sluizen op de hoofd ontgassingsroutes in Nederland slechts beperkt beschikbaar. Op andere plekken in Nederland is op korte trajecten afwisselend een kleinere en een grotere bevolkingsdichtheid vastgesteld. Ontgassen in deze gebieden is niet praktisch uitvoerbaar”.

schipp

leaderboard