Overslaan en naar de inhoud gaan
Bruggen en sluizen blijvend aandachtspunt voor BLN-consulent Noord-Holland
Andries de Weerd, BLN-regiocoördinator voor Noord-Holland en Flevoland.
Bruggen en sluizen blijvend aandachtspunt voor BLN-consulent Noord-Holland

‘De beste brug is een tunnel of aquaduct’

Onderhoud van bruggen en sluizen is van cruciaal belang voor de binnenvaart voor een soepele doorvaart. Dat onderhoud is afhankelijk van het beleid van provincie en gemeente. Beleidsmakers zijn zich bewust van de noodzaak van voldoende aandacht, maar hebben intussen te maken met weggebruikers die van dezelfde faciliteiten gebruik maken. Over het algemeen gaat het goed en is er begrip, maar het kan beter.

TRUUS DEN HARTOG

In de bestuursvergadering van de afdeling Noord-Holland van de Koninklijke BLN-Schuttevaer van januari dit jaar heeft Andries de Weerd een rondje knelpunten bruggen en sluizen gedaan. In gesprek met De Weerd is de stand van zaken op dit ogenblik nog eens doorgenomen: “Het bruggenleed in Noord-Holland is nog steeds niet afgelopen. De ergste gaten zijn weliswaar gedicht, maar het is nog niet opgelost”.

Er zijn nog steeds gaten in de bediening. De regiocoördinator: “In de winterperiode is maar tweederde van de brugbediening nodig. In de zomer vanaf 1 mei komt de recreatievaart op gang en dan is een derde meer bediening gevraagd. Een fors aantal bedieners komt Trigion dan te kort”. Trigion maakt deel uit van de Facilicom Group en is het beveiligingsbedrijf dat door de provincie verantwoordelijk is gemaakt voor het grootste deel van de bediening van bruggen en sluizen in Noord-Holland.

Dubbel rood

Daar kwamen de schippers op een vervelende manier achter, toen zij overdag rond vier uur voor de brug over de Ringvaart kwamen, met dubbel rood en de brugwachter al naar huis was. Geen ‘nieuwe’ was ingepland. Pas de volgende morgen om zes uur weer. Vanwege hetzelfde euvel - te weinig personeel - hebben rondvaartbedrijven partijen moeten afzeggen, schippers kwamen te laat op de bestemming, jachten moesten overnachten waar het niet de bedoeling was en huurschepen kwamen te laat aan bij de ligplaats.

De Weerd: “De klachten – lees claims – zijn doorgegeven aan de provincie die ze heeft doorgesluisd naar Trigion. Trigion heeft een ingebrekestelling ontvangen van de provincie Noord-Holland. Vervolgens zijn Trigion en de provincie om de tafel gaan zitten om een oplossing te vinden. Er is gekeken naar andere provincies en waterschappen en of ergens brug- en sluiswachters ‘over’ waren. In de zomer is dat bijna nooit het geval. De volgende stap was het benaderen van gepensioneerden. ‘Heb je tijd, heb je zin?’ Sommigen waren helemaal blij. Zij ‘mochten’ weer en kwamen soms op ‘hun eigen’ brug terug”.

Met deze gepensioneerden is het probleem nog steeds niet opgelost. Zij zijn weer in dienst genomen bij de provincie tot 1 november en gedetacheerd bij Trigion. Vreemd, dat er nauwelijks vrouwelijke brugwachters zijn. Het kan in deeltijd en het is niet eens fysiek zwaar werk. Er worden wel hoge eisen gesteld aan kwaliteit, deskundigheid en geschiktheid, dat staat voorop.

Telefoontjes

De Weerd heeft wel telefoontjes en mailtjes gekregen van watersporters die ook wilden helpen. Het antwoord van de Weerd: ‘Prima dat u het signaal oppakt, maar neemt u contact op met Trigion, dan krijgt u een opleiding en kunt u in aanmerking komen’. De hoofdtransportassen voor de beroepsvaart in Noord-Holland worden nu normaal bediend. De bediencentrale Kooysluis in Den Helder, die elf bruggen bedient in de Kop van Noord-Holland is echter nog onderbezet. Je mag met twee bedienaars drie bruggen tegelijk bedienen.

Nu is er slechts één bedienaar en mag één brug per keer bediend worden. Komen er meerdere aanvragen, dan moet gewacht worden tot er weer ruimte is. Met als gevolg dat over het traject Schagen – Den Helder de schipper er gemiddeld een half uur langer over doet, omdat geregeld gewacht moet worden tot de brugbediening weer beschikbaar is. Het is niet gestremd, maar het vertraagt wel.

Als er in plaats van één man twee man beschikbaar zouden zijn, dan kan er doorgevaren worden. De bediencentrale in Heerhugowaard de Langebalk is nog maar aan drie bruggen gekoppeld. Het uitbreidingsschema heeft vertraging opgelopen door problemen met de techniek en is nog niet op orde om meerdere bruggen te bedienen. De bedoeling is uiteindelijk 44 bruggen aan te sluiten, in de loop van 2020. 

Lees verder in de e-paper: https://content.yudu.com/web/2wzcc/0A2rxkp/SK919/index.html op pagina 3 of in de app.

 

leaderboard