Overslaan en naar de inhoud gaan
Rotterdam
De Amazonehaven en omgeving vanuit de lucht. Foto Port of Rotterdam
Opverend overslagvolume Rotterdam toch 8,8 procent lager

Voortgaande daling in ruwe olie, ijzererts en energiekolen

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 103,4 miljoen ton in het derde kwartaal. Tot en met dat kwartaal kwam deze overslag uit op 322,3 miljoen ton. Dat is 8,8 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar. De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. De daling in de overslag van containers bleef beperkt.

In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten daarentegen duidelijk stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts en schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk op naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Het is nu nog te vroeg om te concluderen dat we economisch gezien uit het dal zijn. Toch ben ik optimistisch over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19. Havenbedrijf Rotterdam, de overheid en bedrijven in onze haven kunnen onze economie samen een kickstart geven door investeringen sneller te starten. Zo behouden we werkgelegenheid, creëren we welvaart én realiseren we verduurzaming in Nederland.”

Om zo snel mogelijk uit het economische dal te klimmen en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen. Dit versnellen van investeringsprojecten voor duurzaam verdienvermogen, ook wel het project Startmotor genoemd, kan duizenden structurele banen creëren, miljarden bijdragen aan het bruto binnenlands product en de CO₂-uitstoot substantieel reduceren.

leaderboard

SPECIAL

Visserij