Overslaan en naar de inhoud gaan
boot
Opvallend gekleurde bezoeker van de containerterminals. Foto Havenbedrijf Rotterdam/ Eric Bakker

Containers stuwen overslag Rotterdamse haven weer naar recordniveau

Met 469 miljoen ton is het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven in 2018 nipt hoger geëindigd dan in het recordjaar ervoor (2017: 467,4 miljoen ton). Containeroverslag is wederom de stuwende kracht geweest met 4,5 procent meer volume in tonnenmaat.

Gemeten in teu, bedroeg de aanwas 5,7 procent en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen teu; opnieuw een record. Daarmee verstevigt de grootste containerhaven van Europa zijn positie in dit strategisch belangrijke marktsegment.

Onderliggend waren er opvallende verschuivingen te zien binnen de goederensegmenten. Waar de overslag van containers in een gezond tempo doorgroeide, daalde juist de overslag van ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (+163,6 procent) en biomassa (+31,6) groeiden vorig jaar opnieuw spectaculair.

Voor het havenbedrijf was 2018 een jaar met een hoog investeringsniveau. De bruto investeringen stegen met 91 procent naar 408,1 miljoen euro (2017: 213,8 miljoen), het hoogste bedrag sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Verreweg het grootste deel van dit bedrag werd aangewend voor een verdere verbetering van de logistieke bereikbaarheid van de haven, zoals met de aanleg van de Container Exchange Route op de Maasvlakte, het Prinses Amaliaviaduct en het verleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé.

Nat massagoed

Met uitzondering van LNG liet nat massagoed vorig jaar dalingen in overslagvolumes per subcategorie zien. De overslag van ruwe olie daalde gering, mede als gevolg van iets lagere raffinagemarges. Opmerkelijk is dat desondanks de overslag voor het vierde jaar op rij boven 100 miljoen ton uitkwam. De overslag van minerale olieproducten daalde vooral als gevolg van minder aan- en afvoer van stookolie. De enorme toename van LNG-overslag (+163,6 procent) werd vooral veroorzaakt door transhipments van LNG afkomstig uit Yamal-veld (Noord-Rusland) van ijsklasse-LNG-tankers naar ‘normale’ LNG-tankers, die de lading verder vervoerden, onder andere naar Azië.

Droog massagoed

Ondanks een sterk onder druk staande markt liet het segment droge bulk slechts een geringe overslagdaling zien (-3%). In de subcategorie kolen lijkt de ingezette consolidatiestrategie goed uit te pakken voor Rotterdam: de overslag steeg met 2,3%. Energiekolen lagen op hetzelfde niveau als vorig jaar.

De cokeskolenoverslag steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De ijzerertsoverslag daalde in 2018, onder andere als gevolg van renovatie van een hoogoven en vanwege stagnerende vraag vanuit de staalindustrie. De daling van agribulk overslag in Rotterdam werd mede veroorzaakt door het verschuiven van ladingpakketten naar Amsterdam.

Containeroverslag

De containeroverslag liet in 2018 wederom een sterke stijging zien, waardoor marktaandeel werd gewonnen in de Hamburg-Le Havre range. Drijvende kracht achter de stijging in 2018 was de toename van transhipment en volle import-containers. De containerexport ontwikkelde zich minder sterk, onder meer door Chinese importbeperkingen op afvalstromen. Het shortsea segment ondervond last van groeivertragingen in de Britse en Russische economieën.

Ook in RoRo-overslag, die uitkwam op een lichte plus, gaf de Britse RoRo-handel minder groei te zien, waarschijnlijk als gevolg door de gevolgen van Brexit-onzekerheid op de Britse economie. De overslag van overig stukgoed bleef vrijwel gelijk aan het volume van 2017.

leaderboard