Overslaan en naar de inhoud gaan
Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam verder omhoog
Aankomst van de nieuwe duurzame containerreus EverGlory (20.000 teu-klasse) in gepaste kleursteling.

Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam verder omhoog

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8 procent (in tonnen, +6,4 procent in teu) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

Andere positieve uitschieters waren er in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8 procent) en LNG (+94 procent). De groei in ruwe olie werd opgedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. LNG groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa. Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in de marktsegmenten minerale olieproducten (-5,8 procent) en agribulk (-7,2 procent).

Natte bulk

De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren goed in het eerste halfjaar van 2019. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4,0 procent naar 357,8 miljoen euro. Het natte bulksegment droeg het sterkst bij aan deze groei. Mede omdat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met 7,0 procent naar 134,8 miljoen euro.

CEO Allard Castelein: “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er een aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na de brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. Gegeven voornoemde mondiale onzekerheden verwacht Havenbedrijf Rotterdam in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag”. 

leaderboard