Overslaan en naar de inhoud gaan
mercurius
Slim combineren van containerstromen voor vele kleinere verladers, met voor- en natransport over de weg. Archieffoto Mercurius Shipping

Combinatie 4shipping en U-turn maakt containerbinnenvaart toegankelijker

Door hun krachten te bundelen, willen de platforms 4shipping en U-turn verandering brengen in het containervervoer, met het combineren van goederenstromen voor kleinere verladers. In  samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt het proces rondom intermodaal transport efficiënter en duurzamer ingericht. Dat heeft allerlei positieve effecten: op de kosten, werklast én het milieu.

4shipping en U-turn maken samen het real-time plannen én boeken van intermodaal containervervoer mogelijk. Door gebruik te maken van geavanceerde algoritmen, waar met name de Erasmus Universiteit aan bijdraagt, zijn de intermodale vervoersopties eenvoudig te berekenen. De opdrachtgever hoeft enkel nog de beste optie voor dat specifieke transport aan te vinken.

Het internetplatform 4shipping organiseert het binnenvaartvervoer, door te koppelen met barge- en terminaloperators en die gegevens te combineren met kennis over het binnenvaarvervoer. Uturn organiseert vooraf of het aansluitend het transport over de weg, samen met truckvervoerders en rijke ervaring met wegtransport.

Kracht

De kracht van de samenwerking zit hem volgens de partners enerzijds in het kunnen realiseren van intermodale logistieke ketens op een gebruiksvriendelijke manier en anderzijds in het kunnen aanbieden van de gewenste betrouwbaarheid, door eenvoudig te kunnen switchen tussen de beschikbare modaliteiten. Dit moet het voor verladers en expediteurs die geen ervaring met de binnenvaart hebben, eenvoudig en aantrekkelijker maken om gebruik te maken van intermodaal vervoer.

“We maken intermodaal vervoer eenvoudig toegankelijker, zodat meer containers via de duurzame binnenvaart vervoerd worden”, stellen de initiatiefnemers. “We willen een bijdrage leveren aan het realiseren van de modal shift. Dit leidt tot minder uitstoot en een reductie van files op de wegen. De samenwerking levert voordelen op voor alle betrokkenen in de keten. Zo krijgen mkb’ers en expediteurs eenvoudig toegang tot de duurzamere binnenvaartoptie, waar barge- en terminaloperators op hun beurt weer van kunnen profiteren.”

leaderboard